Saint Germain via James McConnell, 9 september 2022

 

 

Saint Germain via James McConnell

9 september 2022

 

Jag är Saint Germain. Jag kommer för att vara med er i denna tid, i denna gynnsamma tid ni lever i just nu, då det Stora Skiftet fortsätter sin framfart.

Det Stora Skiftet som vid denna punkt verkligen inte kan stoppas. Det har fått så mycket momentum att de som hade makten, och inte längre har den, till och med de inser att de förlorat kontrollen.

Fortsätter de ändå att hålla i? Fortsätter de agera som djur inträngda i ett hörn? Ja, det gör de. Och de kommer sannolikt att fortsätta göra det.

Men de vibrationella frekvenserna fortsätter att stiga, och ni, Ljusarbetar-gemenskapen, fortsätter att vara katalysatorn för detta höjande av vibrationella frekvenser, och höjer ert medvetande, och för tillbaka ljuset och kärleken till denna planet. Då ni fortsätter göra det, kommer de som hade makten, men som inte längre har den, att fortsätta sin tillbakagång in i de skuggor varifrån de kom.

Men innan de gör det, vilket ni ser, har de kommit till de högre frekvenserna, och det är något de inte klarar av. Det är orsaken till att ni ser den stora förvirringen och de stora upplevelser som sker nu, som för in ett uppvaknande, ett stort uppvaknande till befolkningen överallt. Det är orsaken till att de syns och verkligen gör sådant som kan anses vara löjliga saker. Vissa skulle till och med kalla det korkade handlingar som drar uppmärksamheten till dem, medan de tidigare gömt sig för den uppmärksamheten.

Men nu har de förts fram skrikande in i den uppmärksamheten. Och dessa högre vibrationella frekvenser får dem att se ut som om de inte ens vet vad de gör längre. Misstroendet, lögnerna visas fram för vad de är. Och fler och fler människor vaknar upp till dessa lögner, vaknar upp till det misstroendet.

De börjar nu mer och mer söka sanningen, göra efterforskningar så att säga, vilket ni alla gjort som hjälp i er uppvaknandeprocess. De börjar nu också göra så. Fler gör detta, och kommer att fortsätta med det. Och då de vibrationella frekvenserna fortsätter att öka, och det resulterande medvetandet ökar, då kommer de som till synes har makten inte längre att ha den.

Det är upp till var och en av er att fortsätta dela ert ljus, dela er sanning, närhelst ni har möjligheten. Och genom att bara vara den ni är och bära auran som ni gör när ni rör er bland människorna, så för ni ljuset framåt och delar det, även till dem som inte har en aning om att ni gör det. Men det gör ni. Och varje gång ni ler, varje gång ni höjer handen till hälsning på någon, vad ni än gör, så hjälper ni till att höja den vibrationella frekvensen och medvetandet på kollektivet på hela planeten.

När ni delar med en person, går denne och delar med någon annan, och någon annan. En delar med tre och dessa tre delar med tre till, och så vidare i en geometrisk progression. Det är på det viset som det Stora Uppvaknandet får mer och mer momentum.

Och ja, det finns de, dessa Speciella, som har en ledarroll i Ljuset. De hjälper till att väcka upp väldigt många fler. Och kommer att fortsätta göra det. Tills det kommer en tid när de inte längre behöver göra det.

Den tiden, mina vänner, närmar sig mer och mer. Ni står, som man säger, på randen till det Stora Skiftet för att föra er framåt mot det nya tusenårsriket av Ljus som ligger framför er, och framför er alla.

Som ni också har hört kommer ni att ha valet att vara kvar här, att vara del av det nya uttrycket här på Jorden, att vara del av Gaias nya högre uttryck, att fortsätta föra denna utveckling framåt.

Eller, vid någon punkt kan ni bestämma er för att åka tillbaka hem, var nu det hemmet kan finnas. Det hem som kallar många av er att återvända, återvända till den familj ni lämnade för länge sedan.

Ja, ni har skapat familj här. Er själsfamilj också. Ni har själsfamilj i hela galaxen och bortom som väntar på att ni återigen ska erkänna dem. Och när ni erkänner dem, från er position här i denna utveckling, då kommer de att kunna bekräfta er och ge sig till känna för er.

Många har försökt att göra det, att nå er. Om ni tillåter det, kommer de att kunna göra det. Det kräver tillit. Det kräver tro. Ännu mer än detta krävs det vetande. De finns här för er.

Jag är Saint Germain. Jag lämnar er nu med frid och kärlek och enhet. Och må den Violetta Flamman tillsammans med det vita ljuset av kärlek fortsätta att hjälpa er i ert framskridande genom denna uppstigningsprocess till er fulla uppstigning.

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...