Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 10 april, 2020

Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag

10 april 2020

Coronaviruset verkar ha nått toppen i många länder och lämnar spår av många problem efter sig. Det indikerar ett behov av introspektion då Regeringar söker vägar att undvika en sådan katastrofal upplevelse igen. Följdeffekterna kommer att orsaka många svårigheter med avseende på att söka en ny väg som kan förhindra den möjligheten. Förändring är nyckelordet, men hur förutser ni framtiden när ni går mot ett nytt territorium? Ni har mycket tid att ta igen eftersom ni vid det här laget borde ha varit mycket mer avancerade än ni just nu är. Allt ni behöver för att kliva in i den Nya Tidsåldern finns nu tillgängligt, förutsatt att de som håller er tillbaka släpper sitt grepp om er. Var trygga i att det finns starka krafter som trycker på hårt för er framtida frihet från alla hinder och dessa har varit framgångsrika i att beskära de Mörkas makt, även om de alltid kommer att vara irriterande, men möjliga att hantera.

Er väg mot framtiden är förordnad och när väl er nuvarande förvirring har lagts sig kan ni fokusera på att skapa en väg som tar er hela vägen till det Förlovade Landet. Stora saker väntar er och ni kommer inte att bli besvikna. Detta år borde ge er de första glimtarna av vad framtiden har i sikte för er, men var medvetna om att det kan ta tid innan det bär frukt. Ni behöver veta vad som ligger framför er så att ni kan förbereda er för det, och det kommer att bli njutbart då ni säkrar er frihet och inträder i tider av fred och säkerhet. Genom att projicera ut er vision om hur det kommer att bli hjälper ni till att få det till varande så fort som möjligt. Det finns mycket att förbereda innan Händelsen inträffar och ni lyfts in i de högre vibrationerna, och vi kommer att försäkra oss om att ni är väl förberedda.

Under tiden ska ni fortsätta att hålla fokus på ert mål och inte titta tillbaka, då det gamla inte längre kan vara till någon nytta för er. Ni skapar nu er framtid och de gamla sätten är inte längre tillämpbara eller adekvata. Då ni framskrider kommer era vibrationer att stiga ännu högre och fortsätter så tills ni uppstiger. Det kommer att vara en välförtjänt belöning för alla själar som har kommit så långt för att vara här vid det slutliga resultatet. Under åren som fortfarande ligger framför er kommer mycket att förändras till det bättre och bana vägen till fullbordan. Under tiden kommer ni att lära er mycket som förbereder er för ert nya liv som Galaktisk Varelse. Ni kommer knappt att kunna förstå till vilken grad ni kommer att förändras och ni kommer att vara en villig deltagare.

Vilka hinder som än korsar er väg, ta dem i ett kliv och låt dem inte få er att avvika från ert mål. Det här är inte en tid för svaghjärtade, så var starka och hängivna er väg så kan ni vara säkra på att lyckas. Efter kaoset kommer många själar att kliva fram för att leda vägen och presentera ett nytt sätt att komma fram till en framgångsrik slutsats. Ni har alla kommit en lång väg för att nå denna punkt i er utveckling och era förmågor har förstärkts så mycket för det. Ni är väl förberedda för resten av er resa och vet att ni hela vägen kommer att ha mängder med stöttning och beskydd. Ni är speciella själar som har makt och styrka att möta alla dessa utmaningar som ännu kan korsa er väg, och var så säkra på att vi alltid följer ert framskridande.

Ni har potential att åstadkomma stora saker och mycket av det beror på er åsikt om er själv och era förmågor. Inget ligger egentligen utanför vad ni kan göra, utom att ni brister i tron på er själva och er förmåga att åstadkomma det ni önskar. Inget kan nu stoppa ert framskridande, därför att det ni vill och önskar kommer så småningom att bli er verklighet. Genom att göra det attraherar ni energier lika era egna, vilket är ytterligare en orsak till att ni inte borde ge er energi till negativa tankar. Genom att fokusera på era rädslor ger ni energi till själva de saker som bekymrar er istället för att strunta i dem.

Sedan den Nya Tidsåldern började har vi uppmuntrat er att ha ett öppet sinne vad gäller det som väntar i framtiden, då ni gått in i nytt territorium och skapar er väg under tiden. Det är därför vi uppmanar er att sluta se tillbaka efter inspiration. I denna nya tid skulle ni kunna säga att allt är möjligt och det ligger mycket sanning i det, då den Nya Tidsåldern erbjuder er en mängd olika möjligheter. Som ni kan säga ”Sikta mot stjärnorna”, tänk stort och ha tron på att vad ni än siktar på ligger inom er förmåga, och vi på vår sida kommer att hjälpa er så mycket vi kan, för vi vill så gärna att ni lyckas.

Utsikten om att till slut komma ur de lägre vibrationerna borde inspirera er till större saker. Allt finns där för er att ta tag i och ni har verkligen förtjänat rätten att lämna de lägre vibrationerna bakom er. Ni betraktas alla som modiga själar som visste att ni skulle förlora kontakten med er sanna verklighet. Ni har levt i en drömvärld, många upplevelser har varit mardrömslika och ni har nu lämnat dem bakom er för gott. Hela upplevelsen har inte varit bortkastad då ni har växt i resning och styrka och har också blivit mycket klokare. Viktigare ändå är kanske att ni har växt i förståelse, så mycket att ni nu har potential att bli ledare för att hjälpa dem som kommer efter.

Det är förståeligt att några av er är oroliga för er nuvarande familj och era vänner, så vet att alla själar är exakt där de behöver vara för att fortsätta sin utveckling. Ibland kommer grupper att hålla samman men helt klart kommer vissa själar att följa sin valda väg på egen hand. Den typ av samhälle som ni är vana vid kommer så småningom att utvecklas till mycket små enheter som kommer att vara självbärande, vilket möjliggörs av teknologiska framsteg. Redan nu börjar det bli uppenbart att det är vägen framåt.

Världen har blivit en mindre plats med allt resande och de som en gång var isolerade har rört världen utanför för att aldrig återvända till de gamla sätten att leva. Delande har blivit viktigare än någonsin och så fortsätter det då saker och ting snabbt börjar förändras. Det kan förefalla lite kaotiskt tills allt sätter sig, men var så säkra på att det gör det.

Jag lämnar er nu med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Själv, mitt Gud-Själv, och alla har denna samma förbindelse med Gud.

I Kärlek och Ljus

Mike Quinsey

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...