Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 11 juni 2019

Det Arkturiska Rådet, 11 juni 2019

Via Daniel Scranton

Ni Har Gjort Framsteg

 

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över kontakten med er alla.

Vi är nöjda med de framsteg som vi ser mänskligheten göra, och vi är inte ensamma om denna känsla av tillfredsställelse. Vi står i förbindelse med andra råd och kollektiv här i nionde dimensionen, och tillsammans utvärderar vi mänsklighetens tillstånd och vad vi kan göra för att hjälpa till. Ett av de sätt på vilket ni går framåt ganska bra på Jorden, är med er villighet att acceptera varandra som de ni är. Det är en monumental utveckling för varje person att acceptera en annan individ som de en gång diskriminerade, på grund av någon aspekt i den personens karaktär.

När någon av er, som har haft fördomar mot en hel grupp människor, möter någon från denna grupp och kan släppa motviljan, har den typen av framsteg en dominoeffekt. Ni informerar varandra hela tiden om era rädslor, om vad ni tycker om och vad ni inte tycker om, och då talar vi inte om Internet. Vi talar om det mänskliga, kollektiva medvetandet. Och som vi nyligen har noterat, har hela nätverket av medvetande som sträcker sig bortom detta Universum, nyligen fått en uppgradering från Källan.

Vad detta innebär är att mänskligheten kommer att få exakt vad den behöver för att släppa fördomar och kritik, och att acceptera dem som tidigare skulle ha undvikits. Ni gör så mycket bättre än ni tror i fråga om detta, eftersom nyhetsmedierna oftast bara handlar om fall av hatbrott. Men dessa fall föder medkänsla i människors hjärtan, och det finns en växande känsla av att ni alla är ett. Det är något att vara mycket stolt över och att erkänna för sig själv som ett kollektiv.

Vi uppmuntrar de av er som redan är vakna att söka efter fördomar som ni kanske håller fast vid, även om de handlar om en grupp som förvisso förtjänar ert dömande. Försök att släppa det. Var det föredöme för mänskligheten som ni föddes till att vara, och låt expansionen av medvetandet fortsätta med er hjälp. Ni är de som ska leda utvidgningen av medvetandet, och vi lovar er att resten av mänskligheten kommer att fortsätta att följa er ledning.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av kontakten med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...