Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 12 april 2022

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 12 april 2022

 

Vad kommer ni att göra efter att ni har slutfört skiftet?

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet,

kanaliserat av Daniel Scranton

 

“Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är mycket glada över att få vara en del av denna resa med er alla, och vi är medvetna om de framsteg som ni alla gör som individer. Vi kan känna hur ni har expanderat och vuxit in i det jag som ni är idag, och vi kan känna in mängden av expansion som ligger framför er. Det är därför vi alltid är väldigt glada för er. Ni kanske undrar vad ert arbete är där på Jorden, vad ni har kvar att göra innan ni expanderar och utvecklas till den grad att ni blir femte dimensionella. Vi vill att ni ska veta att det alltid kommer att finnas mer för er att upptäcka om er själva och mer för er att älska i den upptäckts processen.

Vad ni ännu inte har att älska inom er själva är det arbete ni har kvar att göra. Det ni ännu inte har älskat inom er själva finns ibland i en annan människa. Ni ser handlingar och hör andra människors ord, och ni kanske kommer för att döma och fördöma dessa ord och handlingar, utan att inse att de representerar aspekter av er själva. Även om aspekter av er är slumrande, inte är aktiva under denna livstid, finns de fortfarande inom er, och de behöver fortfarande erkännas, eller upptäckas, och sedan accepteras och till sist älskas. De människor som ger er mest drama och trauma i ert liv är de som behöver mest kärlek från er, och vad de flesta människor inte inser är att när de ger den kärleken till de andra, så ger de den till sig själva.

Och så, de undanhåller den kärleken. De kan ignorera den personen på gatan, eller ignorera deras samtal och sms och låtsas att det är möjligt att bara ignorera någon eller något som om det inte finns. Men så småningom kommer ni att vrida på den villkorslösa kärleken inom er, och ni kommer att ge den till alla, inklusive er själva, och ni kommer att växa och utvecklas och expandera lite mer, komma närmare och närmare Källan. Nu i slutändan har ni naturligtvis fortfarande val. Ni får välja vem ni spenderar er tid med, vad ni fokuserar på och vilka aspekter av er som ni kan betona och pumpa mer liv i. Det är er fria vilja.

Men ni kan utöva den fria viljan och fortfarande älska alla andra aspekter av er och alla människor som ni inte spenderar större delen av er tid med där på Jorden. Nu finns det många vägar för att komma till denna punkt där ni inser att detta är ert arbete. Ni har alla era interaktioner med människor på en daglig basis, och ni har meditation, och ni har bön, och ni har alla andra andliga metoder som finns, och ni kan till och med hitta på era egna andliga metoder som sätter er i kärlekens utrymme. Allt som hjälper er att inse att kärleken inom er är oändliga och eviga är en bra sak, och det är något att ta del av så ofta ni kan.

Ni kommer att fortsätta att vara på den här resan, även efter att ni har övergått till den femte dimensionen, för det kommer alltid att finnas mer av er att upptäcka och älska, och det är bra. Notera bara vad ni inte älskar med er själva och vad ni inte älskar med andra, och vet att listan ni sammanställer är ert arbete. Men det är inget arbete ni måste slita på dag och natt. Ni kan slutföra dessa uppgifter i det ögonblick som ni bestämmer er för att ni är kärlek och att vara den ni verkligen är, är det enda som verkligen betyder något.

Vi är Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat kontakten med er.”

 

Översättning: Bodil

 

 

 

You may also like...