Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 12 februari 2021

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 12 februari 2021

 

Den större bilden av full E.T. kontakt

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

kanaliserat av Daniel Scranton

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi har utvärderat flera av de tillfällen där på Jorden där det har varit öppen, fysisk kontakt med utomjordiska varelser, och en av slutsatserna som vi har kommit till är att saker och ting inte har slutat bra för mänskligheten i de flesta av dessa fall. Vi hänvisar till den tid då mänskligheten fick hjälp av Lyrianerna, den tid då mänskligheten lurades av varelser som kallades Anunnaki, och vi talar om de fall i Egypten där flera olika utomjordiska raser kom för att både hjälpa mänskligheten och också för att dra nytta av mänsklighetens syn på utomjordiska.

Så ofta har E.T.s setts som änglar eller gudar, och de har utnyttjat den tilltro ​​som människorna hade om dem. När ni har haft full, öppen, fysisk kontakt med E.T. har de oftare utnyttjat det faktum att mänskligheten antog att de var något annat än vad de var. Och nu lever ni i en tid där ni tjänar bättre på att ifrågasätta allt som kommer till er när det gäller information, berättelser och till och med förstahands information. Ni lever i en tid där det är väldigt enkelt att lägga ut information som verkar vara sant, som låter sant och till och med har någon sanning spridd i den, men som i slutändan innehåller mer en lust att lura än en lust att informera.

De av er som söker den öppna, fullständiga, fysiska kontakten med E.T.s måste ta hänsyn till vad mänskligheten redan har upplevt. Även om ni kommer att ansluta till välvilliga E.T. varelser som kommer att ha era bästa intressen på hjärtat när de landar sina fartyg på ett öppet sätt, kommer ni fortfarande att hantera Lemuriens, Atlantis och de känslor av övergivenhet ni upplevt i Egypten, Indien, Skandinavien och i otaliga andra gånger i er historia.

Och så är detta en annan faktor att ta hänsyn till när ni är så säkra på att ni vill ha den fullständiga, öppna kontakten med fysiska E.T.s direkt. Vissa av er tror att ju tidigare detta händer, desto bättre. Men ni arbetar fortfarande igenom ert trauma av E.T.s som ett kollektiv. Alla ni var närvarande under minst ett av dessa tillfällen som visade sig vara ganska traumatiska för de av er som deltog i dessa kontaktupplevelser. Ni är redo för den upplevelsen. De av er som får detta meddelande har gjort ert arbete. Ni har rensat trauma. Ni känner er redo för E.T. kontakt för att ni är, men ni är ett litet segment av den mänskliga befolkningen.

Arbetet görs för att förbereda era medmänniskor, och ni gör en stor del av det arbetet. Fortsätt göra vad ni gör och var öppen för att få era egna personliga upplevelser med välvilliga E.T.s. Och vet bara att resten av mänskligheten rör sig i en takt som är tilltalande för dem som för oss som kan se den större bilden här.

Vi är Arkturiska Rådet och vi har haft glädje av att få kontakt med er.”

 

Översättning: Bodil

Du gillar kanske också...