Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 12 juli, 2018

Att vinna kunskap och uppnå visdom

Hälsningar! Vi är det Arkturiska rådet. Vi är glada över att ansluta till er alla.

Vi har kunskaperna, så att vi har kunnat stiga till den nionde dimensionen. Erfarenhet har gett oss vår visdom. Det är för att vi har haft så många upplevelser/erfarenheter som vi har det perspektiv vi har. Era liv är fyllda med utmaningar. Ni står inför problem, situationer som verkar bortom all kontroll. Ni har, emellertid,  möjligheten att uppleva så mycket mer.

När ni ”släpper in” dessa erfarenheter, kommer ni att få så mycket mer kunskap, så mycket mer visdom. Världen, som den ser ut nu, kan se ut som en skrämmande plats. Visst finns det saker som händer i er värld, som ni önskar aldrig skulle hända någon. Men, de är där. De existerar som möjligheter.

Vi rekommenderar att ni lever era liv utan att frukta dessa oönskade upplevelser. Om ni behöver säga till er själva att ni, genom att ha dessa upplevelser, kommer till ett stadium av större visdom, så gör det. Påminn er själva om att allt som ni upplever har ett slags värde för er. Allt för er vidare på er resa.

Det är bara genom att ”krympa” av olika upplevelser och genom att gömma er för olika känslor som ni förhindrar er själva att växa, att vinna kunskap och visdom. När ni bevisar för er själva att ni är större och mer kraftfulla än någonting er värld ”har på lut” åt er, så uppnår ni mästerskap och när ni uppnår mästerskap, känner ni er tryggare.

När ni känner er tryggare, skapar ni den verklighet ni önskar uppleva, med större lätthet och mer glädje. Så ni förstår, det finns inget här som är värt att frukta, som är värt att skygga för. Det finns sannerligen inget som ni behöver skydda er själva från och genom att omfamna allt som ligger framför er och allt som är möjligt, så antar ni Källans perspektiv. Ni blir de som ni verkligen är.

Vi är det Arkturiska rådet och vi har njutit av att ansluta till er.

Översättare:

Marie Silja

Du gillar kanske också...