Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 19 maj 2020

Det Arkturiska Rådet, 19 maj 2020

Via Daniel Scranton

En Överraskning från Er Sol under Juni månads Solstånd

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över kontakten med er alla.

Vi fortsätter att utforska de många möjligheter som vi ser leder fram till nästa mycket viktiga solstånd på Jorden. Ni är för närvarande starkt beroende av energier som kommer från hela galaxen, och vid solståndet kommer det att vara solens tur att skina, ganska bokstavligt. Det finns många möjligheter som mänskligheten kan välja från just nu, och som ni även kan välja från som individer. Vi vet att många av er har hört talas om en solblixt eller soleruption, och under en mycket lång tid har människor pratat om effekten av detta för människorna på Jorden.

Men med det kommande solståndet, vad vi kan se som den mest troliga sannolikheten, är att er sol kommer att sända ut en sådan enorm överföring av villkorslös kärlek att mänskligheten för evigt kommer att förändras av den. Naturligtvis kommer ni att möta en hel del kaos och rädsla i er värld vid den tiden, och det är en tid som denna som varje individ som ni har hjälpt träder fram och hjälper till med överföringar, nedladdningar, aktiviteter och så vidare.

Ni kommer utan tvekan att ta emot mer från er sol under detta solstånd, än ni har gjort under alla tidigare solstånd som ni har upplevt på Jorden. Solen har tagit emot er förfrågan om hjälp och vill väldigt gärna hjälpa er. Er sol är en levande varelse, en varelse med ett medvetande och en del av den övergripande planen att hjälpa mänskligheten att stiga upp.

Ni har nu nått en punkt där vi känner att ni har gjort tillräckligt med rensning, rening och slutningen utvecklats till följd av Covid-19 viruset. Vi ser väldigt lite nytta med att dra ut på detta till slutet av 2020, eller till och med längre. Vi kan se hur denna specifika tidslinje kommer att bli den som ni alla kommer att välja för er själva och resa er upp likt en fågel Phoenix ur askan, för att bli den version av mänskligheten som kommer att leva de år ni har kvar, innan förändringen i medvetande är komplett.

Vi ger er denna överföring, detta underbara meddelande, en månad innan solståndet, därför att vi inviterar er att vara på den tidslinjen för att åstadkomma alla de förändringar som ni vill uppleva, snarare än de ni är rädda för ska hända. Det är på det viset ni säkerställer att ni lever i den framtid ni vill leva i.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har glatt oss över kontakten med er alla.

Översättning Ulla Krogh

 

Du gillar kanske också...