Mästaren i Kristallriket via Carina, 15 april, 2022

Älskade Ljusvarelser, älskade människor på jorden,
Det är en storslagen tid! Era kroppar gör er inte längre till instängda Ljusvarelser. Ni har äntligen sammanlänkat era kroppar med den Nya Tidens ljus så att ni kan börja LEVA det, inte kara känna det på er insida.
Livet i en kropp på jorden har inte varit enkelt för er och vi vet att ni är trötta. Som naturligt högkänsliga varelser har har era egna och andra människors upplevelser påverkat er starkt.
Vet att ni inte längre behöver känna alla dessa lågvibrerande känslor. En dörr har öppnats till en ny del av er själva där ni kan leva medvetna, men känslomässigt distanserade från allt mörker.
Ni kommer alltid att vara en del av ert lågvibrerande jag precis som ni alltid kommer att vara en del av ert högvibrerande jag. Ni ÄR alla aspekter av ert eget Universum men när ni kliver in i den Nya Tiden kan ni VÄLJA att SE men INTE längre KÄNNA ert lägre jag. Ni blir fria!
Era liv tar nu en helt ny början. När ni kliver in i ert nya högvibrerande jag kommer ni först undra vart ni kommit. Ni kommer att undra om det verkligen är okej att ni står vid sidan av allt elände på jorden utan att förgås av smärta för andras skull. Ni kommer att undra om det verkligen är okej att njuta av ert liv utan att samtidigt skämmas när andra går igenom tunga tuffa tider i sitt liv.
Vi säger, välkomna till vår värld!! Vi ser och är medvetna om allt människan går igenom på jorden men våra känslor existera inte på det plan som ni upplever dem på jorden. Skuld, skam, ängslan, oro, rädsla, eufori, ingen av dessa känslor kan vi KÄNNA även om vi är MEDVETNA om dem.
Ni behöver inte längre processa allt ert mörker. Ni behöver inte längre förstå med era tankar allt det som händer på jorden. Till en början kan ni känna er känslomässigt avstängda i ert nya medvetande. Ni är vana att era tankar och känslor helt styr era liv. Ni har förknippat det med LIV!!! Faktum är att ni har skapat era liv utifrån att det ni skapar ska generera goda tankar och känslor som följd. Ni har helt styrts av dem i allt ni gjort!!
Ni kommer att uppleva en känslomässig tomhet till en början men sakta kommer ni att ta nya steg och börja skapa era liv utifrån ert NYA JAG. Ett MEDVETET LIV byggt på ert högre medvetande, inte era tankar och känslor. Er könslokropp och er hjärna får en helt ny roll och det våra vänner, kommer att göra er lugna, fria och mycket glada.
Vi ser mycket fram emot att följa er färd.
Vi älskar er utan villkor och krav. Vi älskar er villkorslöst.

Du gillar kanske också...