Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 29 oktober 2020

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 29 oktober 2020

 

Hur det Uppvaknade Kollektivet Kommer att Leda Mänskligheten

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

kanaliserat av Daniel Scranton

 

“Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är väldigt imponerade av alla er som kan höja er över oenigheten som existerar på er planet just nu mellan människor i grupper som har olika perspektiv från varandra. Att stiga över hat och pratet om hat är så nödvändigt för att bära era medmänniskor till en högre medvetenhetsnivå. Oavsett vad problemet är, oavsett vilken fråga ni står inför när som helst där på Jorden, kommer lösningen alltid att nås av dem som har en högre medvetenhetsnivå. Och därför måste ni vara vaksamma så ni inte dras med i argument, med i debatter, med i människor som attackerar er helt enkelt för att ni har ett perspektiv som skiljer sig från deras.

Nu är det dags för er att välja kärlek framför splittring och välja andlig tillväxt framför att få rätt personer till rätt position så att de kan anta lagar som kommer att passa er mer. Ni vill att människor ska vara bra för varandra, att älska och respektera varandra, inte för att det kommer att straffas om de inte gör det. Ni vill att människor ska vara snälla eftersom vänlighet är det som finns i deras hjärtan, och det enda sättet att få vänlighet i någons hjärta är att sprida vänlighet omkring sig. Era andliga övertygelser och era politiska övertygelser, era ideologiska övertygelser kan sammanfattas som: ‘Vänlighet är viktig och något jag vill främja.’

Ni kommer inte nödvändigtvis att se omedelbara resultat när ni går ut i världen med den filosofin, när ni tränar mantrat av “Jag kommer bara att vara snäll” om och om igen i ert huvud, men så småningom kommer ni att se förändring. Oavsett var ni står när det gäller er tro, bör det vara uppenbart för alla på planeten att förändring inte bara är oundviklig, men förändring är bra. Förändring tar er dit ni vill gå som ett samhälle, som ett mänskligt kollektiv. Det är därför vi kommer att fortsätta att uppmana er alla att höja er över det och se er själva som de som är förändringsskaparna, att göra skillnad bara genom att vara ovilliga att engagera sig med någon som skriker på er på grund av er tro eller för en del andra orsaker.

Alla kan samexistera på jorden just nu, samtidigt som de har olika perspektiv och lever i en värld av fred. Det är möjligt. Det är först när ni känner er hotade av vad någon annan tror att det blir mindre troligt att ni kommer att finna den freden på Jorden som skulle vara så vacker att uppleva och kommer att vara vacker att uppleva när det händer.

Som vi har sagt många gånger är de av er i det uppvaknade kollektivet där för att leda mänskligheten, men inte genom att säga till alla att ” Det här är rätt tro här, och om ni går med i min lilla kult kan vi rädda mänskligheten. Istället erbjuder ni kärlek och vänlighet, medkänsla och förlåtelse till alla. Och ser hur det sammanför er och ser hur man höjer medvetenhetsnivån inom det mänskliga kollektivet och automatiskt löser alla problem utan att någon behöver kämpa mot någon annan. Nu är det dags att stiga upp och stiga över, för vem kommer annars att göra det om inte ni?

Vi är Arkturiska Rådet och vi har haft glädje av att få kontakt med er.”

 

 

Översättning: Bodil

 

You may also like...