Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 27 november 2019

Det Arkturiska Rådet den 27 november 2019

 

FÅ TILLGÅNG TILL MER NEDLADDNINGAR, UPPGRADERINGAR & AKTIVERINGAR

DET 9D ARKTURISKA RÅDET

kanaliserat av Daniel Scranton

 

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är så enormt glada över era framsteg i denna tid och vi kan se hur ni har gjort dessa framsteg och hur ni kommer att fortsätta göra framsteg när ni går framåt. Ni har oftare suttit tysta, som ett kollektiv. Ni har varit mer kreativa som kollektiv. Ni har fått tillgång till fler nedladdningar, uppgraderingar och aktiveringar som kollektiv och det är så ni utvecklas så vackert. Allt ni gör nu för er själva som individer, gör ni också för kollektivet. Era framsteg påverkar det mänskliga kollektiva medvetandet. De val ni gör upplyser andra om att detta val är möjligt och att ni får så mycket energi att det är omöjligt för er att inte sprida det runtomkring er.

Den största anledningen till att framstegen görs beror på att ni inte känner er inspirerade att vidta åtgärder. När ingenting där ute tilltalar er är när ni tenderar att sakta ner till ett virtuellt stopp. Det är när ni tenderar att gå inom er. Det är när ni blir tysta, öppnar upp och tar emot. Det är antingen när ni gör något ni älskar att göra eller gör ingenting. Och så, begränsningarna i er värld, de saker som hindrar er från att gå hela tiden, hjälper er att hitta balansen mellan att göra och att inte göra.

Ni stiger upp. Det händer. Det är inte något ni får att hända genom era handlingar. När ni stiger upp, när ni blir mer av vilka ni är, blir era handlingar effektivare eftersom ni är inspirerade. När ni är oinspirerade ska ni inte göra något. Det är precis saken att inte göra i själva verket, för ni gör inte något bara för att känna er produktiva. Hela idén att vara produktiv skapades i den tredje dimensionen. Det skapades under en tid då ni var tvungna att göra så mycket mer bara för att överleva och det har varit inbäddat i så mångas medvetande.

Men nu är det dags att göra ingenting och uppnå mer. Så när ni saknar inspiration, och när ni inte vet vad ni ska göra, ta det som ett tecken. Ert högre jag vill att ni ska sluta med att göra, alla målsättningar och allt som ska uppnås. Det tjänar er att göra ingenting för det mesta. Tänk på hur mycket av er tid som läggs på att sova och hur mycket ni åstadkommer medan era kroppar liggandes där i sängen. Ni får nedladdningar. Ni reser i astralplanet med ert medvetande. Era kroppar reparerar sig själva.

Några av er har svårt att tvinga er att sitta stilla och det betyder bara att ni behöver göra det mer än någon annan person. Så lyssna på bristen på inspiration så mycket som ni lyssnar på de inspirerade tankarna att gå mot något, dessa impulser att faktiskt göra något och ni kommer att fortsätta göra de framsteg som vi är så glada över.

Vi är Arkturiska Rådet och vi har haft glädje av att få kontakt med er.”

 

 

Översättning: Bodil

 

 

 

Du gillar kanske också...