Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 24 april 2019

Det Arkturiska Rådet

Via Daniel Scranton, 24 april 2019

Öva på att använda era förmågor

 

Hälsningar. Ni har börjat utforska några av de förmågor som ni kommer att ha när ni är fullt femdimensionella, och ni kommer att bli bättre på att använda dessa förmågor genom övning. Ni kan inte förvänta er att bemästra någon av dessa förmågor med en gång. De är inte annorlunda än era musikinstrument, eller att tala ett främmande språk, eller att utöva en sport. Ni blir bättre genom att öva med alla dessa saker, och era förmågor är inget undantag. Vad vi ser att många av er gör, är att ge upp. Ni tycker att det ska vara enklare, så ni slutar att öva. Låt oss nu vara tydliga med vilka förmågor vi talar om.

Det enklaste för er att ge er på vid denna tid är telepati, men ni tänker inte på det som telepati när ni skickar en tanke till en annan person. Ni kan öva på att använda telepati genom att vara på samma vibrationsnivå som den andra personen, för då vet ni båda vad den andre tänker i det ögonblicket. Eller så tar ni båda emot samma nedladdning eller inspirerade tanke. Telekinesi kommer att vara en annan femdimensionell förmåga som ni kommer att ha när ni har slutfört ert skifte, och några av er kommer att märka att ni är framgångsrika med att mentalt kunna böja en sked, till exempel. Det här är en färdighet som har demonstrerats vid många olika tillfällen.

Men vi rekommenderar att ni börjar med något mindre kompakt. Börja med energi. Skicka energi till en annan del av det rum där ni befinner er, och gå sedan till den delen av rummet och se om ni kan känna av den. Teleportation och tidsresor är förmågor som är mycket långt ifrån där ni är nu, och till och med försök att engagera sig i dem kan vara ganska nedslående. Ni kommer alla att vara healers och kanaler som femdimensionella varelser. Det finns andra områden där det är lätt att ge upp, eftersom ni inte kommer att känna något med en gång.

Att leka med förmågan att flytta energi genom er, är en av de mer tillfredsställande upplevelserna ni kan ha i den fjärde dimensionen, och det är ett mycket bra sätt för er att skapa förändring i er värld. Som vi nyligen har sagt, förändring kommer att ske inom er först. Ni kommer att känna den energetiska förändringen innan ni ser den i den fysiska världen, eftersom den fysiska världen är långsammare än den energetiska. Det kommer också att gynna er mycket att ha tålamod vid denna tid, eftersom vi vet att många av er är redo för full ET-kontakt och redo för att övergången ska slutföras. Men istället väntar ni. Ni väntar på att era medmänniskor ska komma ikapp, och medan ni väntar kan ni lika gärna göra något med all den tid ni har över.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av kontakten med er.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...