Meddelande från Änglarna via Ann Albers 12 juni 2021

 

Meddelande från Änglarna via Ann Albers 12 juni 2021

 

Mina kära vänner, vi älskar er så väldigt mycket,

Ni har ett ordstäv på er jord, “Ett stigande tidvatten höjer alla båtar.” Vi skulle tillägga, “så länge repet som knyter båtarna till bryggan är tillräckligt långt för att motstå tidvattnet!” Kan du föreställa dig vad som händer med en båt som är bunden av ett kort rep under ett högvatten? Du vet redan svaret – antingen måste repet gå sönder eller så kommer båten att översvämmas.

Tänk på dig själv som en av de små båtarna som är bundna till en brygga. föreställ dig att bryggan är grunden för dina trosuppfattningar under hela ditt liv – vem du trodde du måste vara för att kunna betrakta dig själv som en bra person, vad du bestämde dig för att göra för att behaga andra, vad du känner som gör dig älskvärd, värdig, önskvärd, andligt vad du tror gör andra älskvärda, som tror att andra måste vara att vara bra människor etc.

I den mån du har beviljat dig själv friheten att bestämma vilka övertygelser som tjänar ditt hjärta, din glädje och ditt kärleksfulla sanna jag, och vilka som inte gör så, har du beviljat dig själv ett längre rep. I den grad du känner dig kontrollerad av dessa övertygelser och styrs av andra, är du bunden till dem med ett mycket kort rep.

Så här är du nu, översvämmad av tidvattenvågor av de mest intensiva och vackra kärleksenergier som jorden har sett på århundraden. Precis som de små båtarna rider du antingen på det stigande tidvattnet av kärlek genom att vara trogen mot dig själv i ett givet ögonblick och tillåta andra detsamma, eller som en båt på ett kort rep känner du rycken, dragningarna och belastningarna av att vara bunden till kärlekslös tro och beteenden medan kärlekens stigande tidvatten strävar efter att göra dig fri.

I mycket praktiska termer betyder det att du kommer att känna dig lycklig och fri när du låter dig vara den du verkligen är i ett givet ögonblick och när du väljer att må så bra du kan, oavsett förhållanden och beteenden hos dem omkring dig.

Omvänt kommer du att känna dig ansträngd, frustrerad, arg, fast eller utmattad när du är bunden till “den du tycker att du borde vara” och när du låter din glädje bero på andras förhållanden och beteenden.

Antag till exempel att någon ger en begäran till dig. Om du ärligt talat känner för att göra det och gör det kommer du att känna dig lycklig, riklig och inspirerad. Om du inte känner för det och vänligen tackar nej utan någon som helst skuld eller erbjuder en alternativ plan, kommer du också att må bra. I båda fallen rider du på det ökande tidvattnet av kärlek genom att älska dig själv tillräckligt för att hedra ditt eget hjärta och din inre kompass. Du älskar den andra nog för att vara ärlig mot den. Huruvida den accepterar ditt autentiska svar med välvilja beror på längden av deras eget rep.

Antag att du inte känner för att göra denna tjänst, men du gör det ändå. Du gör det för att vara trevlig, du gör det av plikt, eller för att du känner att du måste för att vara en kärleksfull person. I det här fallet är du faktiskt kärlekslös till dig själv och oärlig mot den andra. Du är bunden till övertygelser om vem du “borde” vara, och du strävar emot det ökande tidvattnet av kärlek. Som ett resultat kommer du sannolikt att känna dig trött, bitter, resignerad eller helt enkelt ur slag beroende på graden av frånkoppling från dina sanna känslor.

På samma sätt, om din lycka beror på andras överenskommelser eller beteenden eller på yttre förhållanden i din värld, har du bundit dig direkt till dem med ett mycket kort rep! Du kommer att känna stressen och belastningen av att dra dig mot det ökande tidvattnet av kärlek som vill att du ska ge dig själv friheten att skapa och vara lycklig oavsett den yttre världen.

Kära ni, det är inte längre möjligt att bekvämt motstå den kärlek som växer upp i var och en av er! Hedra era egna hjärtan. Var sann mot dig själv. Älska dig själv tillräckligt för att vara kärleksfullt ärlig mot dig själv och därför kärleksfullt ärlig mot andra. Älska dig själv genom dina mindre kärleksfulla stunder och ha medkänsla för dig själv att välja nästa bästa känslotanke. Välj dina egna känslor. Skapa din egen verklighet genom en högre vibration och lev era liv fritt – oberoende av andras beteenden eller övertygelser.

Och sedan när du kan göra det på ett autentiskt sätt, älska ljuset – hur svagt det än är – inom de “oälskbara”, tillräckligt för att be för deras upplyftning. När du fläktar sanningens flammor med dina böner och kärleksfulla avsikter för alla varelser, låter du det ökande tidvattnet av kärlek också höja dig.

Tidvatten av kärlek stiger upp inom er. Slåss inte med det kära ni. Var milda, snälla och kärleksfulla mot er själva. Ta bort er själva från yttre förhållanden. Andas, ta emot och vet att kärleken väldigt mycket vill “få din båt att flyta” och föra dig uppåt till en snällare, mer ärlig, autentisk och harmonisk verklighet. Det kan vara lite ojämnt när ni lär er att lösgöra er själva – både individuellt och kollektivt – men mer och mer upptäcker du hur friheten att älska dig själv och andra verkligen känns. Snart, mycket snart, om inte redan, kommer ni att upptäcka att det känns väldigt mycket som himlen på jorden.

 

Gud välsigne er! Vi älskar er så väldigt mycket.

 

 

— Änglarna

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...