Teamet via Peggy Black, 13 november 2019

Teamet via Peggy Black

13 november 2019

Ett Flöde av Cirkulär Energi

Vi är återigen här för att erbjuda er verktyg och påminnelser om hur ni lättare ska omvandlas och skifta till ert obegränsade själv.

Detta är ett kraftfullt uttalande och vi inbjuder er till insikten att ni upplever två olika verkligheter. En verklighet är den fysiska, begränsade upplevelsen, och då och då upplever ni ert gudomliga obegränsade själv.

De av er som går vägen mot uppstigning skiftar medvetande och hedrar ert obegränsade gudomliga själv. Då fler och fler varelser öppnar sina hjärtan och är till fullo förkroppsligade, låter de sitt högre sinne vägleda och påverka sina liv och handlingar.

Dessa individer blir fullt medvetna om den illusion de bevittnar och deltar i. Denna medvetenhet för med sig ett multidimensionellt skifte i kollektiv medvetenhet. Detta kollektiva skifte kallar fram och upprätthåller ett expanderat förenat fält.

Detta förenade fält börjar påverka andra och en energetisk våg kommer att röra sig över medvetandets utbredning. Detta är speciellt viktigt under denna starkt intensiva period på er Jord.

Ni bevittnar gamla begränsande tidslinjer och gamla begränsande mönster lösas upp. Själva landskapet av det ni kallat normalt skiftar och förändras. Ni bevittnar kaoset och motståndet mot förändring.

Ni får faktiskt dessa skiften och förändringar att hända. Då varje person lyser sin medvetenhets ljus på sina skugg-aspekter och omvandlar dessa negativa och dåliga energier, så blir det utrymme för att plantera nya frön och för nya verkligheter att kallas fram.

Målet är att rensa och upplösa icke hjälpsamma mönster, känslor och frekvenser. Se inom er och bli medvetna om de känslor ni lagrat i ert energifält och er kropp. Det är dags att rensa ut er känslomässiga garderob, det är dags att dyka in i er grotta av mörker som hållit er begränsade och fångna så länge.

Dessa känslor krävs för att medvetet kunna frisläppas, transmuteras eller helas.

Detta är ert nästa utvecklingsstadie, detta är möjligheten att kliva fram och fullt ut förkroppsliga er prakt som gudomliga varelser av kärlek och ljus, gudomliga skapare av form.

Vi erkänner allt arbete ni gjort med att transformera era begränsade mönster och smärtsamma känslor. Dock påminner vi er om att det nu verkligen är den mest kraftfulla tiden att slutföra rensning av all prägling, begränsning och negativa och dåliga känslomässiga energier som ni tagit över från andra.

Det finns massor av gudomliga varelser redo att hjälpa och stötta då ni utför detta arbete och denna tjänst till alla. Be om hjälp, uppmuntran, visdom, styrka och vägledning då ni kliver in i er personliga kraft för att göra denna signifikanta skillnad.

Kom ihåg att det enda sättet som en negativ begränsad energi kan omvandlas i denna verklighet är genom den medvetna avsikten hos en gudomlig varelse som har upplevt och förkroppsligat dessa negativa energier i denna dimension och verklighet.

Det är er tur nu.

Vi inser att denna uppgift kan ha stått i det finstilta längst ner på er gyllene biljett. Vi försäkrar er om att ni kommer att hålla med om att det varit värt resan och att ni kommer på spåret igen.

Emellertid, precis nu i er upplevelse verkar det som att tiden har snabbat upp. Den känslan är en illusion; ni är egentligen i en paus då det pågår en omställning av den interna såväl som den universella klockan. Det som var, är inte längre. Då ni vilar i pausen mellan det som var och det som kommer att vara, andas in djupt flera gånger, placera er medvetenhet i hjärtat och börja stråla ut från denna plats.

Välkomna insikterna som kommer till er. Var varsamma med er själva då ni sakta låter den tidlösa aspekten av er komma fram och visa vägen in i denna nya portal av tid som kommit ur ert hängivna arbete och er tjänst för omvandlingsljuset.

Det är i denna nya medvetenhet, denna nya portal av tid, som ni sträcker er in i ert oändliga gudomliga själv. Var medvetna om att ni föder en ny värld genom det ni släppt med tacksamhet, det ni kärleksfullt helat, det ni omvandlat med mod och det ni generöst erbjudit.

Gå samman med andra likasinnade själar i de fysiska eller icke-fysiska sfärerna och fortsätt skapa från denna plats för er egen erkända prakt. I sanning, vakna upp till den ni är. Ni är tidlösa och utan ålder.

Värdesätt era stunder av klarhet. Värdesätt ögonblicken av kärleksfull kontakt. Värdesätt skönheten i denna dimension i all dess under och vördnad. Varje andetag av tacksamhet, varje gäspning av tacksamhet, varje skratt av glädje och fniss av munterhet kommer att ge krusningar genom denna portal av tid och så en ny framtid som är livsuppehållande, som hedrar allt levande.

Energin som ni förankrar i era tankar, ord och handlingar i denna dimension påverkar ert förflutna, det för närvarande och er framtid. Kom ihåg, alltihop är ett flöde av cirkulär energi som går ut i krusningar och berör allt och alla.

Vi uttrycker vår djupa tacksamhet för det omvandlande arbete som ni fortsätter uttrycka i era handlingar och ord. Vi är här för att hjälpa, stötta och hedra er, som de magnifika stjärnvarelser ni är. Teamet.

 

©2019 Peggy Black All Rights Reserved. Notice is given that the creation of videos by people other than the author, channel and scribe is prohibited. You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address. www.morningmessages.com FREE 88 messages available

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...