Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 14 december 2021

Det Arkturiska Rådet
Via Daniel Scranton, 14 december 2021
Vad som Betyder Mest i Detta Universum
Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.
Vi är mycket tydliga med vad det är vi vibrationellt och energetiskt sänder ut vid alla tidpunkter, och vi är så tydliga därför att vi har övat på att medvetet göra det under en lång tid. Det har blivit som en andra natur för oss, och vi har heller inte något annat att göra. Vi har inga fysiska kroppar, så vi behöver inte arbeta för att få pengar att betala räkningar, hyra eller bolån med, och vi behöver inte handla mat eller rena våra kroppar eller våra hem. Vi behöver inte köra någonstans. Det här är saker som ni gör, så det är ganska förståeligt att ni inte alltid är uppmärksamma på vilken vibration ni sänder ut i ett givet ögonblick.
Er tid är fylld med aktiviteter, och eftersom ni har så mycket att göra tänker ni ofta på andra saker ni måste göra medan ni gör något annat. Det här är motsatsen till mindfulness. Vi är inte här för att övertyga er om att ni skall vara som oss och bara låtsas att ni inte fortfarande lever i en värld där saker måste göras, men vi vill försöka övertyga er om vad ni sänder ut vibrationellt, vad ni känner och vad ni tänker på är viktigare än om ni får den där högen med tvätt färdig idag.
Ibland när ni känner er överväldigade behöver ni bara ta ett djupt andetag och säga något till er själva i stil med: ”Det kan vänta lite så att jag kan ta hand om min vibration just nu.” Gör det och se vad som händer om ni har den inställningen till livet och släpper programmeringen som säger att ni bara är så bra som det ni åstadkommer inom en given tidsram. Om det är en timma, en dag eller ett år spelar ingen roll; det är fortfarande samma typ av program. Inse att ni åstadkommer mycket medan ni sover och ni kan uppnå en del medan ni sänder ut en högre vibration, eftersom ni håller på att förflytta er själva till en annan verklighet, en där det kommer att vara mycket mindre för er att göra.
Men låt oss säga att ni har blivit väldigt bra på att få saker och ting gjorda. Ni är mycket effektiva och ni är mycket stolta över det ni gör, över era prestationer för ni kan peka på dem och säga: ”Titta vad jag har åstadkommit!” Folk kommer att ge er en plakett eller resa en staty till er ära på grund av allt ni har gjort, och det är bra om ni vill leva ert liv på det sättet, men vi vill bara påpeka att det finns ett annat tillvägagångssätt. Vi vill poängtera att ni är bra för att ni existerar. Ni är Källan, och om ni anser att Källan är bra, då måste ni också vara bra.
Ni behöver inte bevisa för någon, inte ens för er själva, att ni är bra på det ni presterar. Ni kan bara vara, och ni kan utstråla en bra vibration, och även om inte många människor kommer att lägga märke till er för just den prestationen, kommer ni att känna er bättre hela tiden. Personen som befinner sig i ekorrhjulet måste hålla igång det för att fortsätta att må bra. Vad händer när de går i pension från det arbete som de var så stolta över under alla dessa år? Det kommer förmodligen inte att gå särskilt bra.
Vår poäng är denna: er vibration är viktig. Er vibration kommer att materialisera det som matchar den i det fysiska. Gör det till en prioritet i era liv idag och i morgon när ni vaknar upp. Kontrollera var er vibration är innan ni sätter ner fötterna på golvet. Vanligtvis kan ni ganska enkelt ändra er vibration när ni fångar den tidigt. Innan ni går in i era konversationer och dagens arbete, ta hand om det som är viktigt och allt annat i er värld kommer att återspegla det för er. Det är den typ av värld ni vill leva i, och ni måste har kraft att sätta er in i den just nu.
Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av kontakten med er.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...