Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 14 januari 2019

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 14 januari 2019

Att besegra andra är inte en del av Skiftet ∞ Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

 

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att ansluta till er alla.

Vi är mer än nöjda med mänsklighetens framsteg, och dessutom är vi säkra på att era framsteg kommer att fortsätta att imponera på oss. Nu vet vi att det är lätt att hitta felen där ni är som en kollektiv och att fokusera på dem eftersom de är rätt där i ert ansikte, väldigt högljudda och något destruktiva.

Så ert tillvägagångssätt nu för att hjälpa mänskligheten som de ljusarbetare ni är, måste vara inriktade på att förändra hur ni uppfattar de högljudda, lågfrekventa aspekterna av det mänskliga kollektivet. Vi uppmanar er att se till att mänskligheten får allt detta ur sitt system för att förbereda för övergången i medvetandet. Det finns mycket gamla tvister som ni har på planeten Jorden, och de sträcker sig faktiskt tillbaka ännu längre än när människans liv på jorden började.

Ni är där för att fälla mycket gamla mål, och ni har behövt försöka den gamla vägen att avgöra det under en längre tid. Återigen måste ni inse vad som fungerar genom att först förstå vad som inte fungerar. Sökandet att besegra den så kallade fienden, oavsett hur illa de verkar vara, kommer aldrig att fungera för mänskligheten, och det finns en anledning till det. Anledningen är att ni är där för att sammanföra alla aspekter av er så att ni kan bli era högre själv.

Ni kan inte samla alla delar om någon av delarna elimineras eller förstörs. Återigen uppmanar vi er att se försök att förstöra en grupp människor som den sista flämtningen, den sista grävande ansträngningen för vissa aspekter av mänskligheten för att hålla fast vid de tredimensionella vägarna.

Om ni mottar den här överföringen är ni inte bland dem som vill göra det här. Och så igen uppmanar vi er alla att vara fred och klokhet, vara lugnet mitt i stormen. Och därigenom kommer ni att integrera er, ert mänskliga kollektiv och denna vår vackra galax.

Vi är Arkturiska Rådet, och vi glädjer oss åt föreningen mer er.”

 

Get a Private Session with The Arcturian Council (or any of the other beings I channel) for 50% Off. Enter Discount Code LOVE at Checkout

Purchase The Arcturian Council’s book, Ascension: The Shift to the Fifth Dimension, on amazon here

Listen to the audio here

Love these quotes? Make a donation here

 

Översättning: Bodil

Du gillar kanske också...