Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 20 juni, 2018

 Den 3:e Dimensionens kamp. Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

 

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över att ansluta med er alla.

Vi gör oerhört många framsteg i att ta emot vad ni erbjuder oss och sedan översätta det till något som vi kan använda till att hjälpa er alla. Vi kanaliserar er lika mycket som vissa av er kanaliserar oss, vad är annars kanalisering om inte att mottaga en överföring och översätta den till något användbart.

Vi upptäcker nu att det mänskliga kollektivet vill ha mer bistånd till de vardagliga upplevelser ni upplever, snarare än till de metafysiska upplevelser ni önskar ha. Ni ber om hjälp att höja er ovan det sätt, på vilket vi lever, så att ni kan leva bättre liv i nuet.

Vi kan förstå det och relatera till vad ni går igenom med de vardagliga vedermödor ni upplever, men vi vill också att ni ska veta att där är så mycket mer för er och vi kan hjälpa er att uppnå upplevelser av högre frekvenser. Vi kan hjälpa er att införa fler av era 5:e dimensionera förmågor. Vi kan hjälpa er att uppnå skiftet på just det sätt som ni vill uppleva det.

De vardagliga vedermödorna på planeten Jorden är vad ni kan hjälpa varandra med och vi rekommenderar att ni ber andra människor om hjälp, eftersom vi också ser att det är fler och fler av er för varje dag, som vill tjäna. Om vi kunde matcha er med de som ber om hjälp, skulle vi göra det, men de som ber om hjälp behöver fråga de av er som vill tjäna andra. Det är en del av deras resa.

Vi kan och kommer att göra vad helst som står i vår makt att föra samman hjälpare med de som vill bli hjälpta och vi kommer också fortsätta att vara tillgängliga för alla som vill ha metafysisk boost. Vi hjälper er att expandera ert medvetande. Vi hjälper er att uppgradera era fysiska kroppar. Vi gör vad vi kan för att assistera er så att ni kommer åt dessa 5:e dimensionella förmågor.

Så, här och nu, hoppas vi att detta meddelande underlättar för er att nå ut till varandra och be varandra om hjälp med era fysiska liv, behov och bekymmer. När ni får detta tillgodosett kan ni nå någonting mer.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat anslutningen med er.”

Översättning: Emelie S

You may also like...