Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 14 juli 2020

Det Arkturiska Rådet

Via Daniel Scranton, 14 juli 2020

Kanalisering och Halschakra Uppgraderas

  

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över att få kontakt med er alla.

Vi har varit ivriga att dela med oss av följande information, och vi har väntat på den perfekta tidpunkten för att göra det. Ni har alla fått uppgraderingar av ert halschakra, därför att det är nödvändigt för fler av er att dela med er av er sanning till resten av mänskligheten, och på grund av att många av er är intresserade av att bli en verbal kanal, precis som Daniel här. Ni får dessa uppgraderingar medan ni sover, och det är era andliga ledare som orkestrerar mekaniken av uppgraderingen till ert halschakra.

Ert kanaliseringschakra är precis där, bakom ert halschakra, och det tar också emot fördelarna med dessa uppgraderingar. Ni är redo att vara mer aktiva och ta på er mer ledarskap i ert samhälle och på världsscenen. Ni har förmågan att få kontakt med individer som lever över hela er vackra planet och berätta om er sanning och dela med er av ert perspektiv. Det är på så sätt ni kan nå miljontals människor.

Anledningen till att uppgraderingarna sker till kanaliseringschakrat är för att ni alla är intresserade av att få kontakt med högre dimensioners varelser, och ni har gjort tillräckligt mycket arbete med er själva för att hantera de högfrekventa energier som måste passera genom er för att kanaliseringen ska kunna ske. Kanaliseringschakrat behöver en uppgradering eftersom energierna blir mer och mer intensiva, och på grund av att så många av er försöker kanalisera olika varelser har en viss omkalibrering varit nödvändig.

Om ni har funderat på att dela med er av er berättelse, ert perspektiv och er sanning med resten av mänskligheten, är det en perfekt tid att göra det nu. Ni kommer att märka att ni får stöd av uppgraderingen av ert halschakra. Ni kommer att märka att ni har lättare för att uttrycka er själva, att finna de rätta orden, och detsamma gäller för kanaliseringen. Nu är det en bra tid att fokusera på att få kontakt med högre dimensioners varelser och kollektiv, och låta deras energi flöda genom er, och återigen, det kommer att bli lättare än någonsin att hitta de rätta orden, att förstå energierna och att låta dessa kontakter ske.

Ni är redo, oavsett vad ni vill göra, och nu mer än någonsin är också mänskligheten redo.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har glatt oss över kontakten med er alla.

Översättning Ulla Krogh

 

Du gillar kanske också...