Rudolf Steiner via Kjerstin Sisilla 14 juli 2020

Rudolf Steiner via Kjerstin Sisilla 14 juli 2020
Jag som söker kontakt är Rudolf Steiner. 
Redan som litet barn var jag medial och såg sådant de andra in min familj och omgivning inte såg. Mina kontakter med den andliga världen var starka och kunde inte stängas av, trots att många ansåg mig vara ett konstigt barn. Min familj var ganska välbeställd, eller åtminstone tillräckligt för att låta mig studera längre än vad många andra tilläts göra på den tiden. 
När jag en period arbetade privat som lärare i en familj med en pojke som hade svåra inlärningsproblem lärde jag mig se den friska kärnan – själen – som finns i varje varelse. En kärna som alltid finns där, alltid är frisk och för evigt med en vilja att utvecklas mot Ljuset – mot Guds ljus och Sanning. 
Jag fördjupade mig i Goethes läror, läste teosofi och religion förutom min tidigare naturvetenskapliga utbildning. Därav drog jag mina egna slutsatser, fann min sanning i mitt eget inre. Jag startade antroposofin, som förenklat kan kallas läran om människans inneboende visdom (Sóphia). Senare utvecklade jag läkepedagogiken och waldorfpedagogiken vars tanke är att berika hela barnet / människan, den inre som yttre, genom att använda både handen och hjärtat (det praktiska skapandet parallellt med den inre själsliga upplevelsen). 
Min glädje är stor när jag ser att det idag finns en mängd waldorfskolor, waldorfförskolor och antroposofiska läkepedagogiska hem här och var på jorden. Många av dem paradoxalt nog i Tyskland där jag och många med mig motarbetades.
Naturliga läkemedel i homeopatisk form såg jag kunde hjälpa många människor, detta för att sjukdom beror på obalans. Läkemedel från naturen i kombination med rörelser ordinerade individuellt för just de obalanserna i kropp och själ, läker genom att balansera. Syntetiskt framtagna mediciner ”biter” endast på symtomen och ger ingen läkning. Se på de mediciner som ni har i dag; mediciner mot blodtryck, blodfetter, kanske hjärtproblem, diabetes m.m. Mediciner som ger biverkningar, skrivs ofta ut av läkare utan helhetssyn på patienten och dessutom sponsrade av läkemedelsindustrin som även påverkar inriktningen av utbildningen. Sverige är ett, icke positivt ”lysande” exempel där alternativ medicin ej längre får förskrivas av läkare. I praktiken är det således förbjudet att använda.
Jag höll många föreläsningar under min tid på jorden och skrev en hel del böcker. Naturkatastrofer som översvämningar, jordbävningar och tsunamis såg jag att de skulle komma under förra millennieskiftet. Nu när 2012 har passerat har den stora Händelsen, Moder Jord / Gaias upprättelse, satts igång. Mycket positivt har hänt under dessa snart åtta år ska ni veta. När ni känner efter i ert hjärta vet ni det sannerligen för nu är tiden inne då ni ALLA som så vill kan finna er själva / er kärna / er essens vilket är ert SjälsJag. Er essens har legat som ett frö och väntat under alla de lärande inkarnationer som ni (och jag) har haft på jorden. Nu har fröet grott, grodden växt ut och det är dags att slå ut i full blom.
Mina sköna älskade Vänner, det är dags nu att stå i er fulla kraft, i er fulla Kärlek till Moder Gaia och Förste Skaparen. Det är hög tid att kräva er födslorätt som är fred, frihet och rättvisa i Guds Kärleks namn.
Tack för denna stund. Jag önskar att ni alla kan känna den kärleksfulla närvaron, tacksamheten och det fullständiga stödet från oss, den stora mängden hjälpare här på ”andra sidan”.
 
Ljus och Kärlek till er alla från er vän Rudolf Steiner
 
 
 

 


Du gillar kanske också...