Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 14 maj 2019

Det Arkturiska Rådet, 14 maj 2019

Via Daniel Scranton

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över kontakten med er alla.

Vi känner de vibrationer som ni som individer sänder ut, och vi kan också känna den vibration som det mänskliga kollektivet sänder ut. Ni tar in högre frekvensenergier och, som individer, påverkar ni det mänskliga kollektivets totala vibration. Ni tar också er själva till högre nivåer inom den fjärde dimensionen, och på så sätt bjuder ni in resten av mänskligheten att följa med på resan.

Här är dock vad som kan komma i vägen. När ni tittar på någon annan och lyssnar på vad de säger och ser deras handlingar, hör deras övertygelser och känner deras fördömande och kritik, det är då ni drar tillbaka er inbjudan. Ni måste låta resten av kollektivet, och alla som tillhör det, vara där de är för att de ska kunna utvecklas på egen hand.

Ni kan inte övertala någon att bli medkännande. Ni kan inte få någon att tänka på det sätt som ni tänker, eller övertyga någon att tro på det som ni tror på, och även om ni kunde det skulle det inte påverka den personens vibrationer. Ni skulle inte utvidga deras medvetande på ett mätbart sätt.

Det bästa ni kan göra för resten av mänskligheten är att leva er sanning. På så sätt erbjuder ni dessa inbjudningar och är en god förebild, och det allra viktigaste, ni förblir i det högre vibrationstillståndet. Och det är vad mänskligheten behöver mer än något annat.

Människor förändras. De växer och utvecklas och de behöver inte bli övertygade om någonting för att ta ett språng framåt. Vi vill att ni ska erkänna vad er roll som vägvisare är. Ni är inte här för att tvinga människor att leva i ett högre vibrationellt tillstånd. Ni är här för att på ett vänligt sätt erbjuda dem denna inbjudan, så att de själva kan göra valet att utvecklas.

Under tiden kan ni känna er ensamma. Ni kanske känner att det inte finns tillräckligt med människor omkring er som delar samma vibration, och absolut inte tillräckligt många människor som delar er tro och er syn på livet. Och det är helt enkelt något som ni måste lära er att hantera, men det är inte en permanent situation som ni befinner er i. Som vi har sagt, människor växer och utvecklas, och fler och fler av dem vaknar upp för varje dag. Så det är upp till er att göra det bästa av de kontakter ni har, medan ni fortsätter att vara de som håller en plats för resten av de människor som vill komma med på resan.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av kontakten med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...