Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 15 juli, 2018

Hälsningar! Vi är det Arkturiska rådet. Vi är glada över att ansluta till er alla.

Vi har genomfört en undersökning bland de olika råden och kollektiven som vi har här i den nionde dimensionen och resultaten visar att ni alla gör ett mycket bra jobb med att ta emot det som vi har erbjudit er. Under många år hade majoriteten av människorna, även de uppvaknade, en typ av skydd runt sig. Skyddet hindrade er från att ta emot allt det som ni erbjöds från de högre rikena.

Det har emellertid skett ett kollektivt “släppande” bland de uppvaknade och detta har resulterat i att dessa skydd har minskat. Många av er har behövt ge upp kampen vid ett visst tillfälle i era liv. Ni har mött motgångar, såsom uppstigningssymptom. Ni har mött tragedier, såsom förlust av någon som var er kär och ni har försökt ta kontakt med individer och har känt er övergivna av dem.

Ni har känt traumat av att vara människa så ofta i den här livstiden, så att majoriteten av er har gett upp vid något tillfälle och i det överlämnandet har ni emottagit allt det som vi här uppe har erbjudit er. Nu har ni börjat “packa upp” allt detta, lite i taget. Ni behöver inte gå igenom en traumatisk upplevelse för att ge upp kampen. Ni behöver inte bli förlamade av ångest, rädsla eller fysisk utmattning för att komma i ett tillstånd av överlämning.

Ni kan släppa in mer, genom att medvetet bestämma att ni vill släppa in mer av det som vi erbjuder. Ni kan också bestämma, en gång för alla, att ni inte är de som behöver göra allt. Ni är inte de som behöver få allt att hända. Ni kan lita på de av oss som är icke-fysiska och helt ärligt, inte har något bättre att göra.

Vi är här för att assistera er. Vi är här för att tjäna er. Vi är här för att förse er med vad ni än behöver och mest av allt det som ni vill ha. Vi älskar er villkorslöst, vare sig ni tar emot det vi erbjuder eller ej och det är den största gåvan som vi ger er.

Vi är det Arkturiska rådet och vi har njutit av att ansluta till er.

Översättare:

Marie Silja

You may also like...