Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton. 15 november 2018

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton

15 november 2018

 

Att skapa i den 4:e Dimensionen – Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi har lagt märke till en tendens hos er som har vaknat upp att leta efter de stora förändringar ni hört talas om, och vi ser att ni letar efter dessa stora förändringar utanför er själva. Ni har alla varit medvetna om att tiderna håller på att förändras, att saker och ting kommer att bli bättre, och att ni slutligen kommer att skifta ert medvetande, liksom resten av mänskligheten.

Men vi vill uppmuntra er att leta efter de skiften ni kan uppleva precis nu. Leta efter sätt att förbättra era liv, för ni är med i detta på lång sikt och som ni ser ändras inte saker över natt. Istället för att nedslås av detta och söka på internet efter fler förutsägelser för när saker ska ske, sök olika sätt att bemyndiga er själva. Ni kan känna efter de förändringar som finns tillgängliga inom er, och ni kan fokusera på vad det är ni vill skapa här och nu.

Denna övergående zon av den fjärde dimensionen kan kännas som ett väntrum fyllt med mycket gamla tidningar och mycket dålig musik, eller den kan vara en kreativ lekplats där ni kan testa era förmågor. Det kan vara det ställe där ni upplever den största ”ritten” i era liv, men vi vill att ni bekräftar att det är ni som styr färden och att ni kan förbättra era liv oavsett vad som pågår utanför er.

Och när ni gör det kommer andra att se det och kommer att vilja veta vad det är ni gör och hur ni gör det. Och bara genom att leva era liv så glädjefyllt som ni kan, kan ni vara orsaken till att andra vaknar upp. Ni kan vara lärarna, vägledarna, helarna, och de ledare ni föddes att vara, och ni behöver inte vänta på att något i det yttre ska ske för att börja leva ett femtedimensionellt liv.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi uppskattar denna förbindelse med er.

 

Get a Private Session with The Arcturian Council (or any of the other beings I channel) for 50% Off. Enter Discount Code LOVE at Checkout

https://danielscranton.com

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...