Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton 8 augusti 2020

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton 8 augusti 2020

 

The Part of Yourself that Knows All ∞The 9D Arcturian Council

 

Den del av Dig Själv som Vet Allt – 9D Arkturiska Rådet, kanaliserat av Daniel Scranton

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är begeistrade över att introducera er alla till en sida av er själva som ni kanske inte visste existerade. Vi refererar till den sida som vet allt. Det finns en del av dig, och den är inuti dig, som förstår konsekvenserna av varje handling. Det finns en sida av dig som vet vad du går mot i varje ögonblick. Det finns en sida av dig som vet om hela din historia under alla dina livstider, och den delen av dig finns inte någonstans nära ditt fysiska sinne.

Nu använder många av er era fysiska sinnen för att försöka förstå vart ni är på väg, vad ett val kommer att leda till och var ni har varit, men era sinnen är mycket bättre på att fokusera er på nuvarande ögonblick. Det är därför meditation är så värdefullt. I meditation fokuserar du på här och nu. Du fokuserar på det du gör just nu, vilket är att andas.

Vi vet att några av er redan går in på denna sida av er själva som vet allt ni någonsin skulle kunna veta. Vi pratar om området i ert hjärta som ligger mitt i centrum av det. Nu har ni ofta skjutits bort från era känslor av andra. Andra har förminskat vikten av era känslor, och i de flesta av era liv har det varit en tonvikt på er intelligens, er förmåga att återkalla information och er förmåga att ta reda på saker. Men allt detta håller er i ett tillstånd av evig begränsning.

För att verkligen utnyttja vad det är som ni har tillgång till måste ni känna in er till den platsen i hjärtats mitt där allt är känt. Så vi rekommenderar att ni fokuserar där oftare. Vi rekommenderar att ni flyttar ert medvetande från ert huvud till ert hjärta, och vi rekommenderar verkligen att ni följer de råd som kommer från den mycket kloka delen av vem du är, inte bara i frågor om hjärtat, inte bara när det gäller dina känslor och dina relationer.

Vi pratar om att lyssna på ditt hjärta oavsett omständigheter och att lita på den del av er själva som är oändlig och evig. I hjärtats mitt ligger en portal som kopplar er direkt till Källan, och det är vad vi vill att ni ska känna från och med nu när ni är nyfikna på något, om ni vill veta något eller om ni ska fatta ett beslut i era liv. Vi är det Arkturiska Rådet och vi har glatt oss över att ha haft kontakt med er. ”

 

Översättning: Lars-Eric

 

Du gillar kanske också...