Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 16 maj 2019

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 16 maj 2019

Er tillväxt och utveckling ∞ 9D Arkturiska Rådet

 

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att ansluta till er alla.

Vi har ett visst perspektiv på hur ni utvecklas som vi vill dela med er. Vi märker att ni tenderar att göra mest framsteg när det gäller utvecklingen av ert medvetande när ni möter motgång eller tragedi. Vi märker att ni är mer benägna att släppa och överge till denna mycket naturliga utvecklingsprocess när saker inte går enligt planen. När ni drabbas av förlusten av en älskad, är det mer troligt att ni intresserar er för det icke-fysiska. När ni inte har något kvar att förlora, är det mer sannolikt att ni går inom er och hittar er styrka och er kraft.

Det sätt som ni har lärt er att leva i den här världen handlar mer om att bygga upp skyddsväggar runt er själva, ha ekonomisk säkerhet, ha ett stödsystem, snarare än att få veta hur kraftfulla och starka ni är när ni släpper er bindning till den externa verkligheten och ni ser inom er det som är oändligt och evigt. Det som är oändligt och evigt är ert sanna väsen. Er själ, sanningen om vem ni är som varelser av ovillkorlig kärlek, det är där ni ska lägga er uppmärksamhet. Det är där ni vill lägga alla era värdepapper. Det är vad ni vill satsa på och det är vägen till sann tillväxt och utveckling.

Men de flesta av er är inte i den riktningen från en tidig ålder och i stället måste ni arbeta för att bygga dessa skyddsväggar, bygga det skyddande nästet och hitta stammen som omringar er så att ni känner er trygga och säkra. Och då när ni förlorar något som ni har lutat er kraftigt mot, finner ni att styrkan, makten, säkerheten och kärleken var inom er hela tiden.

Nu är den perfekta tiden att börja växa och utvecklas utan att behöva drabbas av förlust, för ni vet nu hur mycket fördelar det finns för er när ni går inom och upptäcker vilken vacker varelse av kärlek och ljus ni verkligen är. Vi har också märkt att fler av er gör detta och vi är väldigt nöjda med resultaten. Vi vet att ni också är det.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har uppskattat anslutningen med er.”

 

 

Översättning: Bodil

 

Du gillar kanske också...