Samtal #37 via AiA Maria, 19 maj, 2021

Samtal#37 via AiA Maria

 

 

Så hälsar vi eder hjärtinnerligt välkomna till ett samtal om tiden som är i nu.

Vi bär stor glädje inför möjligheten till att mötas och kommunicera.Tack!

 

Så vill vi tala med eder om det ni benämner som meningen men livet.

Livet symboliskt som med en start respektive slutpunkt ja det ni ser som edert liv födas och dö.

I denna eder bild av liv med mening söker ni fylla tiden där emellan med allt som skänker edert liv mening.

Vi ser mänskligheten prövas i sitt slit och strävan om att finna det som är lyckan.

 

Vi säger eder detta:-All världens materiella tillgångar fyller inte tomrum. Edert uttryck -” mycket vill ha mer” stämmer här väl överens med vad vi från vårt perspektiv ser och frågar eder:-Vad är det som får eder att fortsätta med eder slitsamma strävan?

 

Vi ger eder här bilden av eder omättliga aptit på det ni benämner som rikedom. Vi ser upplevelsen av mättnad utebli som i att maten oavsett mängden på bordet inte skänker eder mättnad.

Ser ni bilden som i att ingenting som kommer utifrån ger eder det ni suktar?

 

Här väljer vi att vända bilden som i att det ni söker kommer inifrån eder själva.

 

Vi hör kollektivets protester: Jag har inte så det räcker! Andra har mycket mer än mig!Livet är orättvist! Ja edra sanningar är många men grundar sig samtliga i samma som i rädsla för att allt inte är eder givet.

 

Vi säger eder detta:-Allt är eder givet! ALLT finns tillgängligt för var och en av eder! I samma ögonblick som ni väljer att byta ut eder tanke om att brist råder och om eder egen otillräcklighet så skådar ni överflödet.

 

Vi utmanar eder att tänka tanken och göra eder bilden av att ni bär lyckan ja överflödet inom eder!

 

Vi utmanar eder att för ett ögonblick i taget fokusera på vad ni kan ge istället för att tänka på vad ni måste ha först.

 

Vi säger eder att lyckan som konstant finns tillgänglig om och när ni väljer så.

 

I tiden som är nu byter mänskligheten rikedom skepnad. Det är inte längre den som äger mest som är den rika utan den som skänker mest.

 

Vi vet att detta för mången låter som total galenskap och det må så vara men vi frågar eder:-Hur ser eder värld ut i edert gamla förlegade rikemans koncept? Tycks den mindre galen och rättvis?

 

Var och en av eder äger friheten att välja rikedomen i att investera i eder själva.

 

Vi påminner här om att inget är rätt eller fel och om vikten av att respektera var och ens val men kanske när just ni en önskan om att vara en som visar vägen ja går före på vägen med facklan hela vägen hem till inom eder själva!

 

Vi tänder ljus för var och en och hälsar eder varmt välkomna hem!

 

Vi tackar för nu och för ert inkännande lyssnade och sänder er glädje, frid, fred i kärleken ljus!

 

 

Kärlek är allt som är!

 

På återseende!

 

Tack!

 

 

 

 

Samtalen ur och i helande vibrationer via AiA Maria finns att lyssna på här:

https://www.poeter.se/Las+Bok?book_id=6258&writer_id=113046

 

Instagram: maria_den_fria

Du gillar kanske också...