Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 16 mars 2022

 

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 16 mars 2022

 

Vägen till Fred

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet,

kanaliserat av Daniel Scranton

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är mycket glada över att få kontakt med er alla vid denna tidpunkt eftersom vi kan känna hur mycket ert medvetande skiftar som ett kollektiv, och vi märker effekterna som dessa förändringar har på er som individer också. Vi kan se möjligheterna öppna sig framför er, och vi vet att alla de möjligheter ni har skapat under de senaste veckorna har inkluderat fred på Jorden. Det är en mycket spännande tid för mänskligheten, eftersom ni har insett det meningslösa i konflikter som involverar kulor, bomber och andra sätt att skada varandra fysiskt.

När ni ber universum om fred och harmoni skapas det automatiskt, och då börjar de verkligheter som ni har skapat dra er mot dem. Det betyder att ni kommer att känna kallelsen att sluta slåss med era nära och kära, och ni kommer att känna kallelsen att släppa de tankar som försätter er i ett tillstånd av spänning och ångest, eller till och med rädsla. Ni kommer också att känna kallelsen att meditera, att gå ut i naturen och att uppleva alla former av inre och yttre frid som ni kan främja i ert liv. När ni svarar på kallelsen uppnår ni inte bara det tillståndet och berättar för universum att fred är vad ni önskar, utan ni för också de verkligheter som ni har skapat närmare er. Ni blir mer i linje med vad ni säger och tänker att ni vill.

Ni blir mer i linje med vad ni har bett universum om, och som vi sa, universum levererar. För ni är skapare, men ni är inte alltid manifesterare. Manifestationsdelen är där ni måste vara mer medvetna om vad ni gör. Ni måste anpassa er, ni måste tillåta, ni måste acceptera och ni måste fortsätta fokusera på det ni har berättat för universum det ni vill. Och när ni gör detta vibrerar ni i harmoni med det ni vill, och eftersom det inte finns någon separation mellan er och någonting i detta universum, är det ganska lätt för er att uppleva det ni vill.

Det finns alltid en väg, och i det här fallet finns det många vägar, eftersom ni tänker på fred på Jorden och hur ni ska ta er dit som ett kollektiv. De många vägarna ligger framför er, och vi kan känna effekterna de har på er när ni lyssnar mer på den vägledningen, till den kallelsen. När ni sätter er själva i linje med fred, då är fred vad ni får. Och fred är allt ni behöver för att tillåta er själva den naturliga höjningen av er vibration som sker för att ni existerar, för att ni är Källenergivarelser och för att ni är på en uppstigningsväg.

Det finns ingenstans för er att gå än upp till högre och högre frekvenser, och det finns frid i alla dessa domäner, alla dessa verkligheter som har en högre vibration. Tillåt er själva att åka dit och känna efter hur det känns, för det är garanterat hemma, och det kommer att kännas som ett hem för er och för alla som följer med er på den vägen till fred.

Vi är Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat kontakten med er.”

 

Översättning: Bodil

Du gillar kanske också...