Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 17 juli 2022

Det Arkturiska Rådet
Via Daniel Scranton, 17 juli 2022
En Tanke Som Källan Hade
Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.
Vi har börjat studera de tendenser som ni alla har där på Jorden. Ni tenderar att gå i en viss riktning, som ett kollektiv, och sedan tenderar ni att gå tillbaka i motsatt riktning, som om ni får en känsla för alla olika sätt ni kan ta er vidare som ett samhälle, som ett mänskligt kollektiv. Det finns naturligtvis vissa av er som alltid kommer att gå mot den ström som resten av mänskligheten befinner sig på, och vi talar om den gruppen nu. Vi vänder oss till dem som är tillräckligt medvetna för att se trender, att känna in dem och besluta sig för att gå sin egen väg.
Ni gör det inte för att vara rebelliska eller för att få uppmärksamhet. Ni gör det inte bara för att vara annorlunda eller egensinniga. Ni gör det för att ni följer ert hjärta. Ni följer era känslor att vara till största möjliga nytta för mänskligheten, och just nu går vägen framåt direkt upp. Ni är redo att ställa er över oenigheterna som finns där på Jorden vid denna tid. Ni är de som höjer sig över alltihop och att välja sida ställer er mot hälften av er själva.
Vi berättade för er i vår tidigare överföring att augustienergierna, som vi har kokat ihop, handlar om att påminna er om att ni är Källan, om att få er att känna det och förkroppsliga det. Och det innebär att det inte finns någon splittring inom er. Det finns ingen anledning för er att välja sida, att säga att ni är för vissa saker och emot andra. Ni är de som kan se skönheten i allt och fortfarande ställa er över det, och se det för vad det är.
Tillståndet på Jorden vid denna tid handlar om en tanke som Källan hade, och den tanke som Källan hade var och är: “Vad skulle hända om vi var oense med oss själva?” Ni är där och lever ut Källans dröm, illusionen. Ni låtsas att ni inte älskar varandra det minsta, men det gör ni. De av er som kan inse att allt detta bara är en tanke som Källan hade, kan också inse att i slutändan kommer ni alla att komma samman. Det måste ske. Ni är alla på väg tillbaka till Källan, tillbaka dit där allting började. Ni kan göra det medvetet genom att med vilja höja er över striderna, eller så ni kan göra det genom att sparka och skrika och protestera. Det är upp till er.
Ni är de som kommer att höja medvetandet hos det mänskliga kollektivet, och ni kommer att bjuda in andra att gå med er till denna verklighet, denna tanke av Källan. Kom ihåg att ni är tänkarna av denna tanke, och ni maskerar er som tanken på samma gång. Och kanske då, bara kanske, kommer ni inte att vara så fästa vid något av det. Och genom att släppa taget kommer ni att stiga upp, och ni kommer att ta med er alla som vibrerar med er vibration.
Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av kontakten med er.
Översättning Ulla Krogh

You may also like...