Yeshua via Pamela Kribbe, 17 april 2021

Yeshua via Pamela Kribbe

17 april 2021

Flamman i din Inre Värld.

Jag är Yeshua, en broder och likasinnad person.

Känn min närvaro med er; jag är ingen främling. Vi är djupt förbundna med varandra. Det faktum att ni bebor en jordlig kropp och jag inte gör det, skapar inte ett stort avstånd mellan oss. Känn det i ert hjärta. Avståndet som uppstår mellan människor härrör sig mycket mer från rädsla och misstro än om att inte vara fysiskt närvarande tillsammans. Känn den inre förbindelse ni har till Kristusmedvetandet, medvetandet av kärlek och förbindelse till varandra.

Ett steg tillbaka, ett steg inåt, är oftast förberedelse för något nytt som är på väg. Detta utspelas nu på global nivå. Det är nödvändigt att det också utspelas i era individuella liv när ett steg tas inåt, om det så är orsakat av en kris eller inte, en situation som kommer utifrån. Den situationen fyller en funktion, den är inget hinder, utan en dörr som öppnas till den inre världen.

Känn bara på er inre värld en stund. Gå inombords. Föreställ er att det inom er finns ett levande, genomskinligt utrymme. Det sträcker sig genom hela er kropp; det är mycket större än er kropp. Det är ert energifält. Det är som ett stort hus som ni bor i, det är bara det att det rör sig kontinuerligt. Det finns flödande strömmar, sinnesstämningar, vibrationer, som omger er. Detta är ert hus, ert energetiska hem. Er kropp inkluderas i det. Faktiskt är ert energitillstånd grunden, basen i det. Kroppen svarar på detta, flödar och rör sig med det. Det är på ett sätt sekundärt på så sätt att det följer energilagarna. Materia följer energi.

Stig ned med ert medvetande in i ert eget energifält. Gå inombords. Stäng av er en stund för mängden yttre stimuli. Styr er uppmärksamhet till er ryggrad, men börja lite högre upp, på baksidan av ert huvud och något ännu högre, där det finns en sorts kanal som förbinder er till en högre sfär, er själs sfär. Den ansluter er till er inre kunskap, som sträcker sig bortom tid och rum, bortom det fysiska. Ni blir helt enkelt medvetna om den platsen där, precis utanför er kropp, men intimt förbundna till den. Gå sedan sakta nedför er kropp med er uppmärksamhet. Känn energin bakom er nacke och mellan era skulderblad. För er uppmärksamhet nedför er ryggrad så att säga. Känn området bakom mage, också kallat solar plexus, och bakom er nedre rygg, mot er svanskota. Känn denna kanal, detta energifält, hela vägen till Jorden.

Känn att ni är anslutna till Jorden. Känn Jordens styrka. Ni är här för att bringa något till Jorden. Ni känner en inre drift att dela något, ge något, eller att uttrycka er. Den driften kommer från er själ, den tillhör ert varande. Känn lika starkt kanalen som går genom er och förbinder Himlen med Jorden. Ni är en bro mellan de två världarna. Känn vad ni har att ge.

För att visualisera det, föreställ er att ni befinner er på en scen. Ni sitter eller står på en scen och känner er lugna och starka. Ni är inte rädda. Ni har kontakt med den där kanalen i er, ni är anslutna. Ni är trygga. Känn den tryggheten. Ni befinner er i eget inre utrymme och där är ni trygga och avslappnade. Titta sedan på vem som står framför er. Det är ett utrymme, en sorts rum där människorna som är närvarande har kommit dit för er skull. Det gör er inte rädda eller nervösa. Nej, ni känner djupt att det är meningsfullt. Ni är inte där för att uppträda eller bli erkända. Ni är där för att dela något viktigt med dem. Ni är heller inte högre eller lägre än dem. Ni är där i er naturliga roll eller funktion.

Titta sedan på vad det är ni gör. Vad är det ni tänker på? Vad är det ni måste göra eller säga där? Det kanske finns människor som spontant kommer fram till er och frågar något. Vad är det de frågar om? Vad ger ni dem? Vad delar ni med dem om ni följer er inre drift? Se speciellt på känslan i det. Delar ni kunskap, visdom, mildhet, förståelse eller uppmuntran? Känn vad som naturligt flödar ur er. Känn hur naturligt detta är för er, lätt som en plätt.

Ni är alla här för att dela något av er unika själs kvalitet med andra. Det betyder att ni står ut, att ni inte längre följer den upptrampade vägen, utan följer ert hjärtas röst. Detta kan ingjuta rädsla. Men samtidigt, att lyssna på den där inre strömmen för er närmast er själva och till en känsla av uppfyllnad och glädje. Rädslan ni kan uppleva här är rädsla för uteslutning. Så snart ni börjar leva från er själ börjar ni agera och tänka och känna från ett flöde som inte längre är baserat på det gamla kollektiva tänkandet, gamla vanor och rädslor. Ni introducerar ett nytt ljud så att säga.

Jag kallar er att tro på det. Det finns behov av ett nytt ljud. Det är en nödvändighet, för bara genom kontakt med själen, det inre rummet, kan medvetandet på Jorden förändras och växa.

Jag tackar er för att ni är på Jorden här och nu.

Ni är modiga. Det kräver mod att stå ut och följa rösten i ert eget hjärta. Men ni är stöttade i detta. Det beror inte på den kollektiva energin, som fortfarande sitter fast i vissa punkter av forntida energi, stödet kommer från fältet för lätthet och beredvillighet, vilket nu håller på att landa på Jorden.

Ni kan kalla det Kristusmedvetande eller bara ljus, klarhet, förbindelse, kärlek. Detta fält får händer och fötter delvis tack vare er.

Det sker en ny födelse i denna dag och tidsålder. Bli inte lurade av de negativa ljud ni hör. Känn ljusflamman av det nya och låt den brinna i ert eget hjärta.

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...