Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 18 augusti 2019

Det Arkturiska Rådet, 18 augusti 2019

Via Daniel Scranton

Att Leda Samhället in i 5D

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över kontakten med er alla.

Vi har en mycket bra bild av hur det ser ut för en människa som försöker passa in i samhället, och vi har också en mycket bra bild av hur det ser ut när någon gör ett uttalande som strider mot samhällets normer. Vi märker också att när någon av er bara vill vara sig själv, och när ni är er själva är det inte en handling av motstånd mot samhällets normer. Ni är varken likgiltiga eller rebelliska, ni är bara er själva.

De flesta människor kommer dit vid någon tidpunkt i sina liv, på ett eller annat sätt. Det finns en tid när ni tror att ni vet vilka ni är, eller vilka era föräldrar vill att ni ska vara. Det finns även många vuxna som försöker vara vad deras kön föredrar att de ska vara. Eller åtminstone gör de vad de tror att det kön de föredrar vill att de ska göra, att se ut som de tror att de behöver se ut för att attrahera någon.

Det kommer också en tid i en persons liv när det att dags att titta på om den agerar som den del av sig själv som lever i rädsla, eller om den agerar som den del av sig själv som söker glädje. Ni har också en överlevnadsinstinkt utöver denna önskan om att passa in, eller sticka ut i avsikt att inte passa in. Överlevnadsinstinkten innebär att ni måste konkurrera med andra. Det betyder att ni måste ha mer än tillräckligt, utifall att. Det är den delen av er som aldrig riktigt känns avslappnad, eftersom något dåligt kan hända. Ni kan få en sjukdom, eller så kan ekonomin kollapsa. Vad som helst kan hända som kan sätta er överlevnad i riskzonen.

Det är meningen att ni ska leva i glädje och vara ivriga och entusiastiska när ni vaknar om morgonen, men ni ser fortfarande människor omkring er som lever i rädsla, och det är svårt för er. Det är ännu svårare att övertyga dem om att de inte längre behöver vara rädda. Så vad kan ni göra? Ni kan leva ert liv till fullo och bjuda in allt och alla att gå med i er glädjeparad.

Ni kan vara ett exempel för andra om hur man ska leva livet och inte frukta sin dödliga natur. Ni har utvecklats till den punkt där ni inte behöver oroa er så mycket för er överlevnad. Ni har utvecklats till den punkt där ni är odödliga, och när ni kan visa för andra hur bra det känns att inte vara rädd för att dö och att inte vara rädda för vad andra tänker, då kan ni leda samhället in i en ny tidsålder, in i en helt ny dimension.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av kontakten med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...