Matthews Meddelande via Suzy Ward, 18 augusti 2019

Matthews Meddelande via Suzy Ward, 18 augusti 2019

Per Staffan 18 augusti 2019

Matthew Ward (channeled source)

18 augusti 2019

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på denna station, detta är Matthew. Vi har haft liv på Jorden eller andra världar som varit överväldigande och vi vet hur svårt det är att se själar uthärda extrema svårigheter och inte känna sorg, nöd och kanske ilska över de omständigheter som orsakar dessa. Det är väldigt svårt att komma ihåg att de flesta av dem valde upplevelserna för att komplettera tredje densitetens karmiska lektioner så att de kan avancera till fjärde densiteten andligt och medvetet.

Inte för ett ögonblick antyder vi att vi är okänsliga för liv nära eller långt borta! Jorden är känd som ett av universums finaste ”känslomässiga skolhus” eftersom livet där erbjuder oändliga möjligheter att till exempel lära sig att glädje förbättrar alla livets aspekter. Girighet skapar förakt medan generositet lyfter upp hjärtat hos givare och mottagare. Medkänsla, förlåtelse och tacksamhet är egenskaper att vårda. Skratt lyser upp hjärtat. Ilska och svek kan få allvarliga konsekvenser. Självkärlek och självrespekt möjliggör att älska och respektera andra.

Varför talar vi om detta? Eftersom allt på Jorden är i accelerationsläge, vilket förstorar alla känslor, och att känslomässigt dras in i andras svårigheter avslutar inte de situationer som orsakar deras svårigheter. Endast ljusets kraft kan göra det, och det finns inget ljus i de känslor som världsfrågorna väcker hos många, många människor. Den universella attraktionslagen kan inte skilja mellan vad de vill och vad de inte vill – den tar med sig tillbaka från den ”universella soppan” det som bäst stämmer med den energi de skickar ut.

Det är därför, älskade systrar och bröder, ljuset som ni utstrålar är lika viktigt i detta ögonblick som det hela tiden har varit för att väcka Jordens folk och stärka ansträngningarna hos alla som är fast beslutna att rätta till världens fel. Dag för dag hjälper ni dem att manifestera Jordens öde: En fredlig värld där alla delar sitt överflöd och där livet är i harmoni med Naturen – den värld som redan blomstrar i fullhet i kontinuumet.

”Ökningen av rasistisk, etnisk, religiös och kulturell intolerans runt om i världen är oroväckande. Vad kan vi ljusarbetare göra för att stoppa det här hatet och trångsyntheten från att spridas ytterligare? ”

Låt oss först nämna korruptionen, bedrägeriet och girigheten som avslöjas i regeringar, multinationella företag och deras kontrollerade mainstream-media. Ni tenderar att tänka på dem som gigantiska opersonliga entiteter snarare än vad de består av – miljontals individer med olika intressen, idéer, åsikter, övertygelser och beteenden. Sammantaget påverkar dessa miljoner – det är inte en överskattning att säga kontrollerar – livet på Jorden, även om det är omedvetet för alla, utom de i entiteternas topp som har mörka sinnen och hjärtan.

Och låt oss upprepa början på ett tidigare meddelande:

Vi har tillfrågats om det finns en speciell aspekt av livet på Jorden som Ljusarbetare kan fokusera på och påskynda civilisationens utveckling. Under otaliga tidsåldrar utvecklades civilisationerna på planeten negativt på grund av deras omänskliga behandling av varandra och djuren. Därför måste detta beteendes motsats – kärlek, vänlighet och respekt för allt liv – vara vägen till en civilisations utveckling.

När då en civilisation utvecklas, så utvecklas dess värld på motsvarande sätt. Och vice versa. Det ni i första hand observerar, så att säga, är en primär anledning till att Jordens en gång andligt, medvetet och tekniskt mycket avancerada civilisation började utvecklas bakåt. När mörka krafters marionetter manipulerade DNA hos oerfarna civilisationer, tog de bort kunskapen om Alltings Enhet, där allt är kärlek, och installerade rädsla och hat mot det ”annorlunda.” Ända sedan några av dessa själar inkarnerade på jorden för eoner sedan i ert koncept av tiden har dessa känslor vuxit i takt med att varje generation inympat dem i nästa.

Så det är inte så att trångsynthet och hat börjar öka, utan snarare att incidenter som uppstår från dem står i skenet av ett globalt rampljus där alla kan se dess destruktivitet och splittring. Denna svaghet som mörkret har inpräglat i fysisk makeup måste belysas så att det djupa ålderdomliga såret som det har orsakat kan läka. Och läkande sker – invånare i samhällen som är direkt drabbade av de tragiska händelserna svarar på hat genom att förenas i kärlek, och människor runt om i världen går med dem.

Ljusarbetare, ni har hjälpt läkningsprocessen hela tiden genom att vara det kärleksljus som är grunden för världsomvandlingen. En värld förändras inte genom att man önskar det – det är kraften av kärleksljuset inom folken som initierar och driver fram positiva förändringar.

”Snälla prata om djurens svårigheter på jorden, särskilt de som föds upp för vinst. Deras lidande är så extremt och de är så oskyldiga. ”

Detta är oupplösligt sammanflätat med varför Jordens civilisations utveckling började gå bakåt. Vi har ofta pratat om djur, och jag bad min mor att kopiera några avsnitt med tidigare meddelanden:

När medvetandehöjningen fortsätter, kommer människor att lära sig att djurs själar, inte bara mänskliga själar, utvecklas, och de förtjänar samma omsorg och respekt som människor. Vissa djur – vanligtvis de som är husdjur – är aspekter av mänskliga själar som valde att få erfarenhet i en djurkropp, och även när detta inte är fallet har de emotionella och karakteristiska intervall som liknar människor. De saknar bara förvärvade egenskaper som t.ex. takt, svek och lömskhet. De högre ordningarna av djur behöver ge och ta emot kärlek lika mycket som människor – i många fall gör de det lättare och mer lojalt – och även de i nedre ordningar skapar band med människor som sköter deras behov. När vi säger er att varje själ är en del av Gud och alla själar är En, inkluderar detta djuren.

***********

På själsnivå är djuren medvetna om änglarnas välvilja å deras vägnar. Även de vars liv är eländiga har en änglakraft eller inflytande för att underlätta obehag eller avsluta fruktansvärt smärtsamma fysiska liv. Vissa änglar har ett större antal djur eller mer intelligenta att skydda än andra, men ingen ängels ansvar är viktigare än någon annans eftersom alla dessa liv är meningsfulla i den universella balanseringen av djurens energi.

Änglarna skapar en känsla av enhet till sina respektive djur för att bevara arten, men det är inte deras rätt att avlägsna de människor från jorden som är grymma mot enskilda djur eller till och med en hel art. Miljöaktivister som agerar i god avsikt – det vill säga inte av själviska politiska, personliga eller ekonomiska skäl – inspireras i deras ansträngningar av djurens änglar.

***********

Under de cirka sjuttio år som Jorden har varit på sin uppstigningskurs, har ljuset höjt medvetandet i ert samhälle för att ni skall förstå djurens kritiska betydelse i balansen för allt liv på Jorden.

Efter att vissa röster förklarat att djur har rätt att behandlas mänskligt och med värdighet och respekt, började grupper att bildas för att agera utifrån denna premiss; och några modiga individer inspirerades att leva i naturen och registrera sina observationer av specifika arter. Denna början växte in i dagens lokala, nationella och internationella organisationer med uppdrag att rädda djur och deras inhemska livsmiljöer. Vissa skapar eller utökar reservat för skadade och föräldralösa vilda djur, andra driver skydds- eller räddnings- och rehabiliteringsprogram för misshandlade husdjur, och många stöder ekonomiskt dessa grupper.

Förskräckelse över omänskliga förhållanden under vilka matdjur lever och dör tvingar fram förbättringar inom dessa områden. Djurparker skapar eller utökar områden för sina djur och uppfödningsprogram räddar hotade arter. Cirkusar svarar på krav att ta hand om sina djur samvetsgrant och vänligt. Nationella lagar förbjuder export av infödda djur; en del av att verkställa lagar mot krypskytte är att hjälpa krypskyttar att hitta annan försörjning; lagar kräver att uppfödare av husdjur uppfyller högre standarder.

Omfattande forskning om djurens beteende, intelligens och kommunikation visar deras likhet med er i dessa avseenden. Allt större antal husdjur adopteras; skolbarn utbildas om behovet av att kastrera husdjur såväl som deras korrekta hälsovård och näring. Många petitioner som verkar för djurens välbefinnande är i cirkulation – själva handlingen att underteckna en petition skickar ut ljusströmmar – och Internet flödar över av filmer och foton som visar vänskap mellan korsarter, även i rovdjur-villebrådskedjan, liksom vissa vilda djurs vilja att bli vänner med människor.

Tack mamma. Vi ber er att ägna särskild uppmärksamhet åt det sista avsnittet eftersom all er korrespondens som avser djur under åren har fyllts av förtvivlan över dem. Kära ni, vänligen beakta vad vi sa tidigare i det här meddelandet om attraktionslagen – fokusera på de betydande framstegen å deras vägnar! Och under åren sedan vi räknat upp några stycken har många mer gynnsamma förändringar i djurens liv skett.

Att höja era vibrationer genom att känna er tacksamma över dessa förbättringar hjälper till att utöka dessa typer av program och påskynda framstegen för alla bemödanden. Föreställ er lejon, giraffer, elefanter, åsnor – alla djur som ni kallar otämjda eller arbetande raser – i ett gyllene vitt ljus i djungler, skogar, öknar, slätter, fält och polarregioner och marint liv i kristallklart vatten. Gör samma sak med nötkreatur och hästar i betesmarker, svin och fjäderfän som springer fritt på gårdar, alla husdjur som lyckligt bor i kärleksfulla hem. Visualisering ger således stora mängder ljus!

Om ni kan, delta i lokala djurskyddsgrupper eller stöd dem eller projekt som är nationella eller internationella ekonomiskt. Det är verkligen bra att välja vegetariska eller vegandieter, men vänligen vet att vissa djurarter kärleksfullt gjorde avtal på själsnivå med mänskligheten om att ge näring i utbyte mot ett gott liv och ett barmhärtigt slut. Så när människor känner till detta avtal och uppfyller sin del av det, ökar det ständigt intensifierande ljuset medvetenheten över hela världen om att behandla djur med vänlighet, respekt och tacksamhet och är en viktig faktor för mänsklighetens välbefinnande.

Kära bröder och systrar, när ni återvänder till de världar som ni frivilligt lämnade för att hjälpa Jordens folk, kommer ni att se hur flitigt, modigt och ståndaktigt ni fullbordade era uppdrag. Alla ljusvarelser i detta universum hedrar er ovärderliga tjänst och stöder er med kraften av ovillkorlig kärlek.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...