The Arcturian Group via Marilyn Raffaele, 16 juni 2024

 

The Arcturian Group via Marilyn Raffaele, 16 juni 2024

Kära vänner, vi välkomnar er till vårt meddelande.

Under dessa tider av personlig och global oro har många av er svårt att förbli centrerad och samtidigt lätt att glida in i oro, bedömning, kritik och rädsla. Detta händer vanligtvis när man umgås med arbetskamrater, familj, vänner och till och med genom medias opersonliga röster. Du kanske ser tillbaka på någon social händelse som verkade gå väldigt bra och plötsligt inser att du helt hade anpassat dig till det tredimensionella tänkandet och åsikterna hos omgivningen.

Detta betyder inte att du har misslyckats andligt eller måste lämna gruppdiskussioner utan snarare betyder att du lär dig att hålla en del av dig själv i linje med sanningen hela tiden. Din närvaro kan öka en grupps energi eftersom en med Gud är en majoritet. Kasta ett frö av sanning i dessa samtal då och då och öva dig helt enkelt på att veta att de som lever av rädsla, bedömning och kritik är andliga varelser hypnotiserade av övertygelser om dualitet, separation och två krafter. Det kan finnas tillfällen när du blir guidad att helt enkelt gå iväg och du kommer att veta.

Rädsla får människor från alla nivåer i livet att säga saker som kanske eller kanske inte är sanna för att få andra att hålla med dem eftersom det ger en känsla av trygghet och trovärdighet att veta att man inte är ensam om de övertygelser de länge har tänkt på, att vara absolut och ”rätt” men som nu ifrågasätts av allt fler individer.

Jorden är en extremt svår skola och inte för de “svaghjärtade” eftersom de flesta av jordens upplevelser vittnar om dualitet, separation och två krafter. Men andlig utveckling är aldrig enbart beroende av personliga val utan styrs snarare av en persons Högre Jag (SJÄLVET som aldrig har glömt vem den är). Varje person har ett Högre Jag som avgör när de är redo för sin nästa nivå av uppvaknande och de erfarenheter som krävs för att uppnå det.

De som tar examen från “earth school” kan leva liv som återspeglar de högre energierna i ett enhetsmedvetande samtidigt som de lever i tredjedimensionell täthet och är väl kvalificerade att hjälpa andra att göra detsamma.

Mycket av det som för närvarande är bekant och som har kommit att accepteras som normalt vardagsliv på jorden kommer att fortsätta att förändras när gamla energier faller ur linje med de högre frekvenserna av uppstigningsenergi. Kom alltid ihåg att de gudomliga verkligheterna som ligger till grund för allt på jorden förblir för alltid intakta. Det är bara den materiella känslan av dessa saker som kan dö eller försvinna och deras verklighet kommer någon gång att manifesteras igen i former som reflekterar de nya och högre frekvenserna.

Motstånd fungerar som ett block för andlig evolution eftersom motstånd ger verklighet och energi till händelser. Motstånd är egots sätt att hålla dig säker eftersom det mänskliga sinnet förlitar sig på det som redan är känt och bekant medan det drar från kollektivet. När du känner motstånd mot någon aspekt av sanningen, fråga dig själv; ”Vad är det jag tror som får mig att känna så här? Är det sant?” Många andliga begrepp som en gång ansågs vara den absoluta sanningen ifrågasätts och släpps nu genom att väcka individer som då ofta upplever kritik och bedömning från andra som inte kan se bortom villkoren för religiös lära och praktiserande.

Det är ofta så att de som står dig närmast, de du älskar och vill hjälpa helt enkelt inte kan acceptera det du vet. Förlåt och släpp de som är kära för dig som inte kan höra, förstå eller följa med dig i andlig medvetenhet. Kom alltid ihåg att varje person har ett högre jag och guider som hjälper dem att ta sig igenom sin andliga resa som mycket väl kan kräva fler utbildningsupplevelser innan de är redo för de högre sanningarna.

Tillåt processen kära ni, tillåt processen. Tillbringa tid i naturen, i lugn och ro och gå inom oftare. Detta är inte att isolera sig själv i materiell bemärkelse utan låter dig snarare förbli centrerad i fullheten och enheten inom – verkligheten i tider av så mycket overklighet.

De som väljer att vara på sina telefoner 24/7 eller känner att de ständigt måste lyssna på den yttre världen på något sätt kommer inte att höra vägledningen av sin intuition. Behovet av konstant distraktion är ett perfekt exempel på att söka utanför sig själv för tröst och tillfredsställelse. Den stilla lilla rösten inom sig talar alltid men kan och kommer aldrig att höras av dem som är alltför upptagna av att lyssna på den tredimensionella världen.

Tron på att “helgon” och vissa människor är mer välsignade och älskade av Gud än andra kommer att falla bort när allt fler individer vaknar till det faktum att Gud/gudomligt medvetande manifesterar sin fullhet som varje individ. Allt liv är det enda livet, all intelligens är den enda intelligensen, varje sinne är gudomligt sinne, och varje medvetande är gudomligt medvetande individualiserat oavsett vad varje person väljer att drömma om.

Genom århundradena och även idag har det funnits och finns sanna andliga mästare som inkarnerade för att tjäna och hjälpa människor att vakna upp såväl som för att så jordens kollektiva medvetande med sanning. Men några av dem som har förklarats “heliga” enligt tredimensionella andlighetsstandarder levde faktiskt från tredimensionellt medvetande – utförde riter och ritualer, agerade “heligt” och predikade begrepp som anses vara andliga av dem som tror på en fjärran Gud.

Negativa fysiska, känslomässiga eller mentala problem är aldrig personliga och detta gäller även för de “goda” egenskaper en person kan uttrycka. Människor i och för sig har inte kärlek, förlåtelse, tacksamhet, tålamod etc. etc. att ge eftersom dessa saker är, alltid har varit och kommer alltid att vara gudsegenskaper som flödar genom människor men aldrig från dem.

Tillståndet för varje persons medvetande är det som tillåter eller blockerar Guds egenskaper som är fullt närvarande inom varje person från att flöda igenom. Den kärlek och tjänst som många förklarade “heliga” uttryckte när de var på jorden var inte deras personligen. Inget “helgon” var mer speciellt eller välsignat av Gud än någon annan person. Snarare tillät deras medvetandetillstånd att Guds egenskaper inom sig kunde uttryckas mer fullständigt.

Att bo i ett kloster, eller ashram gör inte en person “helig” i och med att ens medvetandetillstånd går vart en person än går. De som tillbringar sitt liv med att fokusera på tredimensionella begrepp om vad som utgör helighet (yttre tecken och känslor) kan och ofta manifesterar några av dessa religiösa begrepp helt enkelt därför att de skapar dem när Gud individualiserades. Glöm aldrig att psykisk inte nödvändigtvis betyder andlig.

Släpp alla återstående begrepp du kan ha samlat på dig med avseende på vad som utgör andlighet. Som en del av din evolutionära resa har ni alla levt liv i kloster, och/eller ashram där ni på allvar tagit löften. Det är viktigt att just nu förklara din avsikt att rensa alla tidigare löften, löften, åtaganden och kontrakt. Löften om fattigdom, kyskhet, lydnad eller till och med uppriktigt säga till någon i ett tidigare liv; “Jag kommer att älska dig för evigt” kan förbli aktiv under hela livet tills det rensas bort eftersom dessa aktiviteter vanligtvis gjordes med seriösa avsikter så att de kunde förbli aktiva, vilket påverkar många liv.

Var i tysthet och i hemlighet den du är.

Vi är Arcturian Group 24/6/16

Översättning; Marie-Anne


You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *