Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 18 juli, 2019

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 18 juli 2019

Vad världen behöver Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att ansluta till er alla.

Ni har kämpat ganska länge i relation till varandra. Vi har sett hur detta har spelat ut i ert samhälle till den punkt där människor identifierar något med sig själv, som är väldigt tillfälligt, istället för att identifiera med sanningen om vem ni är som oändliga och eviga varelser av kärlek och ljus. Nu är det lätt att se varför en person skulle identifiera sig på ett väldigt begränsat sätt, eftersom den personen föddes i ett samhälle som vill sätta folk i prydliga och städade lådor. Detta är den mentala inställningen att anknyta till varandra.

Så sinnet tycker om att kunna förutsäga vad ni kommer att få, något som gör att ni som en egoistisk varelse kan känna er tryggare. Därför är dessa lådor så bekväma. För att om ni tittar på en person och har förväntningar på grund av dess ras, kön, sexualitet, nationalitet, politisk tillhörighet och något annat av de mycket tillfälliga sätten ni känner till, då kan egot känna sig tryggare eftersom slutsatserna som sinnet har kommit till om individen, baseras på de mycket ytliga aspekterna av jaget.

Och det som ligger under allt detta är rädsla och tills folk känner igen att det finns en väldigt negativ känsla som behöver hanteras, pratas, känns, uttryckas och bearbetas, kommer ni inte att komma så långt. Ni kommer inte att göra de framsteg ni vill göra i relation med varandra genom att peka finger och genom att klanka ner på varandras beteende. Istället, som ett samhälle, behöver ni alla leta efter vad som ligger bakom beteendet eller hattalet. Ni måste förstå att människor är sårbara när de puttar ut sina bröstkorgar, gör tecken och sjunger saker. De vill inte att ni ska veta hur rädd de är.

Och naturligtvis, genom att baktala en hel grupp människor, genom att skapa en gemensam fiende, är det mycket att vinna av dem som har makt eller av dem som vill ha makt. Det bästa ni någonsin kan göra för resten av mänskligheten för att hjälpa er att ta er till nästa nivå av er medvetenhetsutveckling skulle vara att prata om era känslor. Var ärlig. Berätta för personen som sitter bredvid er eller mitt emot er, vad det är ni känner. Om ni erkänner det och ni är villiga att diskutera det och varifrån det kommer, kan ni förenas med att veta att alla människor är kännande varelser. Det är det som gör er mänskliga och ni kan förena er med att veta att ni alla känner samma känslor.

Det här är vad som kommer att bryta ner hindren, väggarna som placeras i dessa lådor för att hålla människor separerade. Vad världen behöver mer än någonting är att de känsliga i befolkningen är villiga att uttrycka den känsligheten, att vara sårbara och att dela vad det är ni känner just nu.

Vi är Arkturiska Rådet och vi glädjer oss åt föreningen mer er”

 

 

Översättning: Bodil

 

Du gillar kanske också...