Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 18 november 2021

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 18 november 2021

 

Pågår det ett andligt krig just nu?

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet,

kanaliserat av Daniel Scranton

 

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi väcker upp inom er nya vägar för er tillväxt och er utveckling varje gång vi ansluter till er alla. Vi letar alltid efter dessa ingångspunkter, dessa luckor i ert medvetande att glida in i som kommer att öka er nivå av medvetenhet om er själva. Vi kommer kontinuerligt att vända er tillbaka till er själva, snarare än att ge er information om vad som händer där ute, eller vad som kommer att hända. Vi skulle så mycket hellre ge er bruksanvisningen om hur ni skapar det ni vill ha där ute och hur ni väljer en tidslinje, och så är det vad vi gör.

Och att hjälpa er att bli mer medvetna om vad som händer inom er, hjälpa er att vakna upp till sanningen om vem ni verkligen är, är vad vi alla handlar om. Vi vill att ni ska ge näring åt er med goda energier. Vi råder er att fokusera på det som känns bra för er och det ni vill skapa, snarare än att fokusera på det ni är rädda för eller det som kan hända som ni inte vill ska hända. Vi vill att ni ska förstå att det enda andliga kriget som pågår just nu äger rum inuti medvetandet hos varje varelse och att när ni uppnår inre frid, uppnår ni fred utanför er. När ni höjer er medvetenhetsnivå, då ser ni inte ord, handlingar och övertygelser hos andra som representerar ett lägre vibrationsmedvetande.

Ni är inte andliga krigare i biblisk mening, där det är meningen att ni ska besegra dem som, enligt er definition, är ondskefulla på planeten Jorden och galaxen i stort. Det är den nivå av medvetenhet som startar krig på planeter i hela vår galax, och det har varit för många krig i vår galax historia. Det är dags att sätta stopp för krigarmentaliteten och att vara de som söker fred, som vibrerar fred, som utstrålar fred, och allt börjar med er och er medvetenhet. Ni kanske tänker tankar så konsekvent och tror på något av hela ert hjärta, och som sådan är ni helt omedvetna om att ni går runt och håller förbittring, ångest och försöker slåss med någon, även om det är verbalt, eftersom ni håller så orubbligt fast till er tro.

När ni ger upp kampen upptäcker ni att det aldrig fanns något att slåss om i första hand, för det är i det ögonblicket ni blir medvetna om att ni är Källan till allt. Ni är Skaparen, och det finns inget som ni inte kan skapa, men ni måste börja med er vibration. Er vibration är er primära skapelse. Den är aktiv hela tiden, vare sig ni känner det eller inte, och om vi kan övertyga er om att ägna mer uppmärksamhet åt er vibration genom dessa överföringar, då kommer vi att ha uppfyllt vårt syfte för att få kontakt med er i första hand.

Ni kan få alla andra berättelser någon annanstans, men den enda berättelsen vi är intresserade av är den ni skapar med er vibration och om ni vill göra några ändringar i den berättelsen. Vi kommer att fortsätta att ge er verktygen för att göra det, som är nycklarna till riket, och Himmelriket finns inom er. Det är inte bara där ute i den femte dimensionen, som inte är en plats, utan ett tillstånd att vara i. Och ni kontrollerar ert tillstånd av vara med er medvetenhet, vilket betyder att ni kan hålla femtedimensionell medvetenhet en liten stund varje dag, och ni kan hålla det lite längre och lite längre, och ni kan skapa er egen ficka av det, er egen del av himlen, precis där, just nu, på planeten Jorden.

Vi är Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat kontakten med er.”

 

Översättning: Bodil

 

Du gillar kanske också...