Saul via John Smallman 18 november 2021

 

 

Saul via John Smallman 18 november 2021

Lita på er inre vägledning, er intuition.

av John Smallman

Mänskligheten vaknar! Det finns tecken på detta över hela världen när medvetenheten växer om att de gamla sätten på vilka människor har vant sig vid att interagera med varandra, nu är helt otillräckliga i den moderna högteknologiska världen. Teknik kan användas för healing och evolution, eller för förstörelse. Den har, alltför länge huvudsakligen använts för att krossa fiender, vare sig det är av personlig, lokal, nationell eller internationell karaktär, och med katastrofala konsekvenser. Insikten börjar äntligen gå upp för massor av människor, att om man ger bort sin makt till de som åtnjuter och vill ha auktoritet över andra, nästan alltid leder till konflikter som orsakar stort lidande för många, konflikter där den stora majoriteten absolut inte vill delta. Följaktligen har motivationen för enorma förändringar i sättet hur individer och nationer interagerar med varandra, blivit mycket stark, och i hela världen deltar nu många människor i diskussionsgrupper för att skapa sätt att uppnå detta resultat.

Var vid gott mod eftersom ett massivt frisläppande av “GREJER” pågår nu! Det är en helt väsentlig del av er uppvaknandeprocess, för när ni var och en tillåter denna frigörelse att ske, både individuellt och kollektivt, rensar ni och öppnar era hjärtan för Kärlek, och med det känna er som gudomliga varelser som vaknar upp ur en vansinnig dröm. Drömmen har pågått alldeles för länge, och ert missnöje med den har nått den punkt där ni inte längre är villiga att engagera er i den, vare sig individuellt eller kollektivt.

Ja, några av er har haft ögonblick – till och med livstider – av lycka som människor, men mestadels har det varit en mardröm snarare än en njutbar dröm. Att uppleva sann separation från Gud skulle avsluta er existens permanent, men detta skulle aldrig kunna hända, eftersom det skulle innebära att Gud också skulle upphöra att existera, så det är inget alternativ, en total omöjlighet! Fast, som människor har ni uppenbarligen separerats, och från skräcken av att tro att ni är separerade från er ständigt kärleksfulla Källa, har ni fått föreställningen om det, vilket är vad drömmen handlar om och den har orsakat er alla enormt lidande.

Enormt mycket av det uråldriga lidandet uppstår nu som karmiska “grejer”, som upplevs som väldigt verkliga och smärtsamma, men är i sanning totalt overkliga, men det är för att ni kollektivt ska kunna släppa det, så att ni återigen kan känna er själva som de gudomliga varelser ni alltid är, i varje ögonblick av er eviga existens. . . precis NU! Det kommer hos människorna som känslor av en intensiv, men ospecifik rädsla, ilska, ångest, bitterhet, depression, ovärdighet, känslor av att vara oälskad, och orsakar ett extremt obehag och lidande, vilket kan leda till att de beter sig på sätt som antingen är självdestruktiva eller mycket skadliga för andra. Ha stor medkänsla med de som genomgår dessa mycket traumatiska och smärtsamma upplevelser, eftersom de på ett mäktigt sätt hjälper till i den kollektiva uppvaknandeprocessen, genom just dessa beteenden – även om det för er verkar som om deras beteende är fullständigt outhärdligt. Endast människor som känner stor smärta – känslomässig, fysisk eller psykologisk – attackerar andra, det är en egoistisk reaktion på världen omkring dem, den värld som behandlar dem så orättvist och får dem att lida av den intensiva smärtan. Det verkar helt verkligt för dem, trots dess overklighet, eftersom de identifierar sig fullständigt med sina fysiska kroppar, som på grund av sin fysiska natur kan lida orimligt.

Kom alltid ihåg att de sanna Ni är Kärlek, och det är alla andra också. När ni gör det kan ni verkligen känna kärlek för dessa ångestfyllda, låta den flöda fritt och överflödande genom er, när ni engagerar er i uppgiften ni inkarnerade för, och då hjälpa till enormt mycket i den kollektiva uppvaknandeprocessen när den närmar sig sin fullbordan, genom att vara och visa ert sanna själv – Kärlek – till alla ni umgås med. Den Kärlek ni är, som ni med entusiasm tillåter och uppmuntrar att flöda genom er, är en mycket kraftfull healande energi som tröstar och omfamnar, inte bara de ni umgås med på något sätt, utan naturligtvis också er själva.

Ni inkarnerade för att göra det, i detta nu-ögonblick av uppvaknande, som ni är på Jorden för att delta extremt effektivt i. Ingen kan ersätta dig! Endast du kan göra det du antog mänsklig form för att göra, och det är viktigt att du deltar fullt ut och med entusiasm, genom att engagera dig med glädje i livet, den gudagivna gåvan som är den evigt glädjefyllda Du.

Ni är Kärlek, och som ni vet så finns det inget annat. Ni inkarnerade för att visa andra att samma sak gäller för dem. Tänk inte tankar om hur man kan förändra världen, eller om vad som händer i den, det är bara en egoistisk distraktion från er verkliga uppgift – Att Vara! Ni är de perfekta gudomliga skapelserna av er oändligt kärleksfulla Fader, så att bara vara är ett mycket effektivare sätt att hjälpa andra att vakna, än vad ni kan förstå som människor i kroppar.

Lita på er inre vägledning, er intuition, lyssna efter den och till den, när ni tillbringar tid i stillhet, och förundras över det mirakel som är ert liv. Livet är det mirakel som ni alla har sökt, men ni har låtit era egon distrahera er från att leva i det, när ni tror på historierna de berättar om er ovärdighet och otillräcklighet och jämför er väldigt negativt med andra, som verkar vara mycket mer värdefulla varelser än ni någonsin skulle kunna vara.

Ni är kärlek, och ni finns på Jorden vid denna tidpunkt för att vara de ni är. Det var ett mycket enkelt uppdrag med gudomlig vägledning ni valde att ta på er, för precis som Gud så är ni Kärlek, och er enda önskan är att hjälpa alla att vakna till Verkligheten, ert eviga Hem. Men när ni väl fann er själva i kroppar, så verkade uppgiften ni hade valt att ta på er, inte längre så enkel, i själva verket har ni ibland blivit överväldigade av den till synes enorma omfattningen av det ni hade gått med på att ta på er. Jag vill bara påminna er om att ert supportteam i de andliga världarna, ständigt vakar över er, redo att hjälpa er direkt när ni kallar på dem. De kan inte hjälpa er om ni inte kallar på dem – den fria viljan – men så fort ni kallar på dem är de hos er direkt. Använd inte era mänskliga mentala förmågor för att lösa komplexa relationsfrågor rationellt, för det är bara ert ego som försöker bevisa att ni har rätt och andra fel, och det fungerar aldrig. Fråga ert team: “Vad skulle kärleken göra?” Vänta sedan lugnt och stilla och lyssna på deras vägledning. Det kan ta några dagar, eller till och med längre, så ha tålamod. Ni kommer att lösa alla problem perfekt med deras hjälp och vägledning, eller så löser de sig bara som av ett mirakel. Mirakel finns alltid tillgängliga, släpp förväntningarna och låt dem bara manifesteras, och de kommer att göra det. Ibland kommer ni inte att förstå att ett har inträffat förrän en tid har gått, och då kommer förvåning och glädje att fylla era hjärtan.

Så var er själva, låt mirakel ske och gläd er sedan!

Med så mycket kärlek, Saul.

 

Översättning: Maggan

You may also like...