Meddelande från Plejaderna via Helena Öhrström, 19 juli, 2018

Vi är samlade nu.
Vi finns hos er.
Vi är tacksamma och ser att budskapen från oss sprids till fler av er människor och ljusbärare.
Vi är ljusår från er,men ändå så nära.
Vi har er människor så kära.
• Ni är de barn som en gång var här på Plejaderna.
• Vi vill att in ska minnas ert ljus.
• Vi vill att in ska minnas er kärleks Kraft.
• Det som är den Kraft som tar er ur det tunga.
• Den tunga Kraft som styr på er jord.
• Vi vill att in ska få större frihet.
• Vi vill att in ska känna Fred.
• De krafter som styr på er jord, har en vinst I att hålla er människor kvar I det tunga mörkret.
• Det mörker som är krig och makt.
• Makten om hur pengarna ska fördelas.
• Makten om hur jordens resurser ska tas.

• Vi vill skicka medvetenhet och ljus över detta.
• Vi vill att in ska se det spel som försiggår ovanför era huvud.
• För oss ser detta spel helt tokigt ut.

• Vi ser er alla ljusvarelser med kärlek.
• Vi ser er expansion på jorden.
• Vi ser ert arbete för en jord I kärlek, harmoni och balans.
• Vi Finns med er som stöd från denna dimensionen.
• Vi Finns med som en Kraft.
• Genom kontakt med meditation ökar in den kraften som sprider sig I ert nät av ljus.
• Den kristall som in ljus barn bär I ert hjärta ska lysa klarare.
• Vi vill hjälpa er att borsta bort det lager av känslor och minnen, som satt sig runt kristallen.
• Vi vill hjälpa er att minnas vem in är.
• Vi vill hjälpa er att se er egna storhet och Kraft.

• Det är som att saker och ting nu dras till sin spets.
• Att allt blir synligare.
• Sprid ljus över mörkret.
• Sprid ljus över er planet.
• Vi vill ge stöd åt er ljus barn att öppna er kanal och ert hjärta, för kraften av kärlek och ljus.
• Sprid medvetenhet om jorden.
• Sprid medvetenhet om det spel av makt som blir synligare och tydligare.
• Som krackelerar och faller av.

• Använd ert inre seende för att se och förstå.
• Använd era sinnen att känna.
• Lita på din känsla 
• Din känsla som är ditt ledband och som leder dig rätt även I mörkret
• Låt ingen förminska din Kraft.
• Vi Finns med dig från denna sidan.
• Vi Finns med som stöd och Kraft.
• Vi skickar Fred, ljus och kärlek

Fredsmeddelande från Plejaderna

/Helena Öhrström -Star Dragonheart – avalonskolan.se

Du gillar kanske också...