En Mästare från Kristallriket via Carina Danielsson, 20 maj, 2020

 

2020-05-20

En Mästare från Kristallriket – Frigörelsen är här!!!!

Den stora frigörelseprocessen är här! Ni har som ljusarbetare kommit hit till jorden för att befria alla som suttit fast i det mörka energinät som existerat på jorden som en realitet av de låga frekvenser som funnits här. Ni kan nu börja resa er upp och lämna det som hållit er fast i det maktspel som pågått på jorden sedan eoner tillbaka.

Den Nya Tiden har flyttat fram sina positioner ytterligare och ni har nu skapat ett nytt sätt att förhåller er till alla dem som vill hålla er kvar i ett gammalt nät där allt byggt på pengars makt och känslomässigt ägande av andra. De av er som känt er instängda och insnärjda i ett system som ni inte kommit loss från kommer nu uppleva att ni inte alls har suttit fast i det gamla av de anledningar som systemet fått er att tro utan att ni i själva verket alltid varit fria att gå men att illusionen lurat er att tro annat.

Den makt som pengar och lågvibrerande känslor haft kan inte längre leva kvar på jorden när ni som varit fångar kommer på att ni inte alls är en del av detta spel längre. Ni har ingen skyldighet att anpassa in er till dem som har haft makten över er. Det kommer att uppstå en mängd avknoppningar och både dramatiska och odramatiska frigöranden där snälla och empatiska ljusarbetare, som gjort det som andra har velat att de ska göra, inte längre kommer att fortsätta med det. Till en början kan detta te sig väldigt konstigt för de människor som suttit fast i det mörka energisystemet och tjänat pengar och makt på andra, men efter en tid kommer de människor att väljer att vara kvar på jorden vänja sig vid tanken på att deras makt är borta och de kommer att anpassa in sig i det nya systemet. De kommer så småningom att känna sig befriade från det ansvar som de upplevt att de burit på för andra i sitt härskande.

Genom att ägna tid åt de saker som ni ljusarbetare älskar och i hjärtat vill ägna er åt kommer ni att gå före och visa vägen för dem som kommer efter. Det är ett nytt system som växer fram där kärlek och glädje är ledorden tillsammans med frihet. Ni har stigit ner från högre frekvenser av ljus och har valt att landa på jorden för att göra det jobb ni kommit hit för att göra, infiltrera ljuset. Era befriande energier kommer att hjälpa andra att förstå deras egen storhet när de så småningom vaknar upp ur de illusioner som varit en verklighet på jorden under så många år i glömska. Alla själar väljer själva om de vill vara med på denna resa till högre frekvenser eller om de vill avvika och återvända till ett energimässigt tillstånd av ljus istället för att fortsätta i en mänsklig kropp. Tillåt alla att göra sina egna val och befria er från tron att ni kan kontrollera andra i denna process.

Vi vill tacka alla er modiga själar som valt att inkarnera på jorden i dessa tiden av frigörande och helande. Vi önskar er all lycka och framgång mer era projekt och bistår er med all hjälp vi kan här från våra positioner. Vi ber er att minnas, minnas ert ursprung, minnas er kraft och styrka och minnas den anledning som just ni är här för. Ni är alla fantastiska och ni har alla vad som krävs för att få de människor som vill att stiga upp tillsammans med Gaia till en högre dimension av ljus.

Du gillar kanske också...