Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 2 maj 2021

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton      2 maj 2021

 

 

Your Impact on the World & Universe ∞The 9D Arcturian Council

Er inverkan på världen och Universum Det 9:e dimensionella Arkturiska Rådet, kanaliserat av Daniel Scranton

“Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är mycket intresserade av att följa mänsklighetens framsteg, för det hjälper oss att få den sortens feedback när det gäller vår undervisning och våra energetiska överföringar. Vi vet vem som tar emot oss och vem som inte gör det. Vi vet att vissa tar emot oss medvetet och andra inte. Vi vet att vissa kan absorbera orden men inte de energetiska överföringarna. Och så kan vi kartlägga framstegen för var och en av dessa grupper av människor och göra justeringar. Vi har så kul när vi ser er växa och utvecklas, för vi kan se hur det vi energetiskt lägger ut påverkar er alla.

Ni har inte alla samma förmåga, och det är olyckligt. Det är olyckligt att ni inte kan se hur ni påverkar er värld hela tiden, för vi vet att om alla kunde, skulle ni vara mycket mer medvetna om vad ni satte ut i världen. Och de av er som vill vara till tjänst men inte vet vad ni ska göra måste lita på att ni fortfarande har inverkan med de tankar ni tänker, de avsikter ni har, de vibrationer ni erbjuder, de ord ni talar och så vidare.

Du måste sätta din tillit till en sorts krusningseffekt och veta att alla där ute i världen påverkas av allt som händer med dig, internt och externt. Så om du vill påverka, tveka inte att göra dessa energetiska justeringar bara för att du kanske inte kan se hur de har påverkat världen och alla i den. I själva verket är här ett ännu bättre tillvägagångssätt för er alla. Gör vad du gör, tänk vad du tänker, säg vad du säger och vibrera som du vibrerar eftersom det känns bra att göra det. Låt det ögonblicket där du resonerar med det du skickar ut vara tillräckligt.

Låt dina känslor vägleda dig och se till att dina känslor är viktiga för dig, eftersom de har betydelse för dig och alla andra; de materialiseras. Det är hur du skapar din verklighet, och din verklighet inkluderar verkligheten i hela världen, i hela universum. Om du inte kan se vilken inverkan du har, känn bara efter. Låt dina känslor vara tillräckliga, för du är tillräcklig. Din existens är viktig, och du kan lägga ut så mycket mer positiv energi när du förstår att det spelar roll för alla. Och när du vet att det också kommer tillbaka till dig på något sätt, form eller skepnad, är det bara en bonus.

Det faktum att du måste må bra i ögonblicket måste vara tillräckligt, för allt du har i livet är ett ögonblick. Du har en serie ögonblick. Det är lättare att fortsätta att vara i ett ögonblick som känns bra, ett ögonblick där du erbjuder något som är högt vibrerande och som ska vara till nytta för andra. Kom ihåg det. Du kan dra nytta av den kraft du skapar, och kom ihåg att alla andra också har nytta av den.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har tyckt om att ha kontakt med er.”

 

 

Översättning: Lars-Eric

 

You may also like...