Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 2 oktober, 2021

 

Oktobers Energier2021  ∞ 9D:s Arkturiska Råd, Kanaliserat av Daniel Scranton

 

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är mycket nöjda med hur ni alla öppnar upp er för de energier som kommer in, för att tjäna och stödja er. Oktobers energier är unika precis som alla energier, och det sker en samlad insats från alla varelser och kollektiv, som arbetar med mänskligheten vid denna tid, för att se till att dessa energier är varsamma och tar sig dit där de behövs, och slutligen gör det de är avsedda att göra. Oktobers energier handlar om att få er till ett tillstånd av högre medvetande och högre medvetenhet om vilka ni är, vilka ni varit och era kopplingar till alla andra varelser i universum.

Oktobers energier handlar om att sprida er medvetenhet om självet, för att inkludera mer än bara den här versionen av er i denna fysiska kropp, under denna livstid. Det handlar om att ge er mer tillgång till era parallella liv, era parallella universums själv, ert förflutna och framtida själv, samt att öppna er mer för sanningen om vilka ni verkligen är som Varelser av Källenergi, varelser som bara och alltid upplever enhet, enhetsmedvetenhet. Denna sensation kan komma till er undet ett ögonblick av meditation. Känslan kan vara något som kommer över er just nu, när ni tar emot denna överföring, men någon gång kommer ni att erfarenhetsmässigt förstå vad vi pratar om när vi pratar om enhet, er anknytning till alla varelser, allt medvetande. Det är mer än bara en anknytning; då antar ni en tillfällig form av varande, eller befinner er i ett tillfälligt icke-fysiskt tillstånd.

Och när ni har den medvetenheten, vet ni att ni kan tona in er till vad som helst och vem som helst. Inga begränsningar behövs när ni har enhetsupplevelsen med självet. Det finns ingen separation mellan er och inte det ni vill manifestera heller. Så det vi säger är att det händer mycket energetiskt just nu inom er, för oktober månad har redan börjat, och ni kommer att fortsätta att känna mer kamratskap, mer samhörighet, mer medkänsla, mer av sådana känslor om att vad som än händer i världen, så är en del av er upplevelse, även om det skiljer sig mycket från det ni upplever i ert eget lilla hörn av planeten Jorden.

Ni behöver inte känna er splittrade, separerade, eller segregerade längre, och i sanning har det aldrig tjänat er uppstigning att uppleva det. Det tjänade ert ego, och det tjänade er förmåga av att ha vissa upplevelser som ni bara kunde ha, medan ni trodde att ni var själva, separerade, dödliga och ändliga. Men ni behöver inte längre dessa upplevelser, så här kommer oktobers energier för att hjälpa er att känna er mer anslutna till Allt Som Är, alla stunder, alla upplevelser, alla vibrationer. Detta kommer att förändra ert sätt att tala, tänka och agera, och höja ert tillstånd från en egoistisk varelse till ett högre självs kollektiv. Det är vad uppstigning handlar om; det är vad denna resa handlar om; och den är ofråkomligt för varje varelse i vårt vackra universum.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat kontakten med er.”

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...