Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 5 augusti, 2018

Var vår markpersonal!

Hälsningar! Vi är det Arkturiska rådet. Vi är glada över att ansluta till er alla!

Vi är ”hållarna” av en hel del ”utrymme” för det mänskliga kollektivet, men det är svårt för de flesta individer att känna det, eller att tillstå det. Så, nu anmodar vi er alla som är uppvaknade till att bli medlemmar av vår markpersonal. Om ni kan tona in er till oss, vibrationellt, så kan ni ladda ner energin som vi använder för att hålla detta utrymme och ni gör det för resten av mänskligheten.

Det är mer sannolikt att de tar emot fördelarna av detta ”utrymmeshållande” från några som er, som är på en väldigt likartad vibrationell nivå. Ni är i samma dimension som era medmänniskor, även om det ibland inte verkar så. Så därför är arbetet som ni gör, för att ”skapa ett utrymme” för resten av mänskligheten, ett arbete som slutligen kommer att löna sig.

När ni håller en likartad intention som många i era mänskliga grupper, så agerar ni som ett kollektiv, även om ni bara är en ”delmängd” av hela det mänskliga kollektivet. Som ett kollektiv har ni mer synergi. Ni kan göra så mycket för era medmänniskor, bara genom att ”hålla ett utrymme” för dem att helas, växa, vakna upp och expandera i. Det är lättare för er att hjälpa någon att vakna upp, genom att hålla ett utrymme för den personen, än det är för er att övertyga dem genom  prat.

Folk gillar inte att höra att er väg är den rätta vägen, eller den bättre vägen och ofta görs försök till att övertyga någon, av någon som har en dold agenda, av någon som vill försöka sälja något. Så, ni kan göra så mycket gott genom att vara markpersonalen åt oss och åt de andra högfrekventa varelserna som håller utrymmet för mänskligheten.

Ni kan få till stånd ett större uppvaknande för mänskligheten med er intention att göra så och genom att tro på er själva. Ni kan göra ännu mer genom att tro på era medmänniskor, även om ni ibland tappar hoppet om dem. Tro på vilka de verkligen är och ni kommer att se resultat och känna uppskattningen från oss i de högre rikena.

Vi är det Arkturiska rådet och vi har njutit av en förbindelse med er.

Översättare:

Marie Silja

Du gillar kanske också...