James Gililand uppdatering, 18 februari, 2021

 

DET SENASTE FRÅN ECETI

ECETI.ORG

Multidimensionell Teater

Vi har ofta hänvisat till det som händer på Jorden som ett multidimensionellt krig. I den enklaste förklaringen så är det de Goda kontra de onda, eller frånvaron av kärlek och avvikelse från Universell Lag. Detta tar sig många former. Det finns en hierarki mellan mörkret och ljuset. De mörka kan vi beskriva som att de jobbar för egen vinning och verkar utanför den Universella Lagen, kontra de som tjänar Skaparen inom all skapelse, och verkar inom den Universell Lagen. Det finns en hel del desinformation hos vissa grupper om att ondskan inte finns, och om ni skulle se den så är det er egen. De new age-grupper som tror det, kommer att påminna er, när vi kommer närmare ett avslöjande av de ondskefulla dåden, utförda av de mörka hjärtana. Upplysning innebär att känna till båda sidorna av myntet, allt annat är bara halvsanningar.

Uppvaknandet och healingen av mänskligheten och Jorden eller planetens frigörelse har många nivåer. Hierarkin hos de mörka hjärtana går bara upp till den mellersta fjärde dimensionen. Ljusets hierarki går hela vägen till källan som kallas Skapare/ Gud/ Stor Ande. Kärlek är den ultimata kraften, den är springbrunnen till allt ljud, all vibration och allt ljus, allt som är, det kosmiska limmet som håller alla saker samman. Det finns ett enhetligt fält där vi alla befinner oss, men de mörka har bara tillgång 3d, det nedre 4d och upp till det mellersta i 4d. Mästare, Helgon och Vise Män, inklusive Spirituellt och Tekniskt avancerade utomjordingar, får tillgång till mer av det enhetliga fält som bestäms av deras andliga utveckling. Dessa beskrivningar av polariteter har inget att göra med kultur eller hudfärg, och vi använder orden mörka hjärtan på grund av minskningen eller frånvaron av ljus, som också kan kallas högre medvetenhet och energi. Själen finns precis intill hjärtat. Ni får tillgång till Skaparen via hjärtat. De som jobbar för egen vinning, har mycket lite kontakt och ljus. De lever av andras medvetande och energi. De kan inte skapa, de kan bara manipulera och snedvrida det som redan har skapats. Med denna förståelse kan ni se varför ni genom hjärtat och kärleken ansluter er till högre dimensionella varelser. Genom intellektet och egot som tjänar er själva, ansluter ni er till lägre dimensionella varelser. Ni kan ha kontakt, se skepp, men vilka är på skeppen och vad är deras avsikter? Det sinne ni söker med är det sinne ni ansluter till. De som kräver fysiska bevis för det som i de flesta fall är icke-fysiska händelser, de som jobbar för egen vinning fångade i intellektet, fångade i egots sanning, är till nackdel för kontakten. Detta är anledningen till att avslöjandet har stoppats helt. 99% av kontakten är med högre dimensionella varelser, de tjänar skapelsen, vill väl och är andligt avancerade. Vi måste först stiga andligt innan det kan ske.

Vi kan tillämpa detta som händer på en global skala. Om ni tar de människor som jobbar för egen vinning, som är fångade av sina egon och för självupptagna för er information, så som massmedia och andra, så är informationen begränsad genom en agenda och den agendan handlar inte om att utbilda, informera och göra individen starkare. Det är kontrollerad information, en distraktion som är utformad för att kontrollera och dominera de glömda gudarna, genom sina egna sinnen. Utbildningssystemet är detsamma. Detta är inte lätt. Ni har gener från de gamla Gudarna, de skäggiga Gudarna som i sanning faktiskt var extremt avancerade utomjordingar som koloniserade Jorden vid många tillfällen. De var tvungna att börja om som ursprungsbefolkning på grund av stora katastrofer, krig, vulkanutbrott, tsunamier och polskiften. Detta förklarar era megalitiska strukturer och de prediluviska raserna begravda under Arktis. I själva verket människor, Hu betyder Gud, man/kvinna är lämpliga namn. Vi pratar inte om gudar med stort G, vi pratar om gudar med litet g, gudar i antiken och deras avkomma halvgudarna, med än mer främmande DNA än Jordens Människor. Det finns en större medvetenhet och energi, högre världar bortom gudinnor och skäggiga gudar. Vi måste ställa oss frågan, vem skapade dem? Hur stor är er Gud.

Det finns fallna varelser som på grund av sitt medvetande inte kan återvända dit de härstammar från. De är fångade i den mellersta nivån av den fjärde dimensionen. Det finns andra varelser där också som inte ingår i den mänskliga upplevelsen. Det är här som berättelserna om reptiler, de grå, demoner och grovt vanställda varelser har sitt ursprung. Under antiken bildade Marduk faktiskt en allians med reptilerna för ett totalt herravälde över Jorden. Han vände sig mot sitt eget folk. För de som har ögon att kunna se med, så finns det hugget i sten i gamla tempel. Vi är i färd med att befrias från det forntida avtalet och andra överenskommelser, av de högre dimensionella varelser som finns i den övre 4:e, 5:e och hela vägen till den 13:e dimensionen. Markbesättningen är de som inkarnerade från dessa högre dimensioner, och de vaknar upp till sin sanna identitet, i linje med Universell Lag. Det finns mer att säga om det, men detta är huvudsaken.

Det finns de i höga positioner som inkarnerade för att vara en del av uppvaknandet, healingen och planetens befrielse. Vissa är medvetna om det, andra inte. De har fortfarande sina personligheter att övervinna, men när tiden är den rätta så initieras de. Vi kommer att tala om några få viktiga roller i de högsta nivåerna av ledarskap. Ert nuvarande ledarskap finns på andra sidan spektrumet, tillsammans med de flesta av era stora institutioner. Ni förstår det genom det de gör. Plejaderna, Orion of Light, Sirian-felines, Arkturierna, Andromederna och Inre Jorden, de som överlevde den stora översvämningen för 12000 år sedan tog sig inåt och fortsatte sin utveckling, och alla de är en del av det stora uppvaknandet. Atlantis och Lemurien, de Plejadiska koloniernas kollaps, var de civilisationer som förstördes. Vi upprepar nu samma cykel men förhoppningsvis med ett annat resultat.

De Plejadiska förfäderna de Forntida Lyrierna, de vi hänvisar till som de gamla skäggiga Gudarna, som vissa tillbad fram till denna dag inom många religioner i kolonierna som fanns före Atlantis och Lemurien eller Mu. Det fanns andra i den inre Jorden som redan hade nått ett mycket högt tillstånd av evolution. Tro det eller inte, men de mest avancerade civilisationerna lever inne i sina planeter, inte på ytan. Dessa raser, de flesta av våra forntida förfäder, som ofta kallas Stjärnnationer, är alla en del i planetens befrielse. De fallna gudarna och andra som jobbar för egen vinning och som verkar utanför den Universella Lagen, är de som Jorden befrias från. Detta finns skrivet i Nag Hamadi, Smaragdtabletterna av Thoth (Emerald Tablets of Thoth), och på väggarna i gamla tempel. De som kommer till Jorden nu är planetens befriare och de befriar oss från negativa och osynliga entiteter, som har plågat mänskligheten i miljontals år. En främmande invasion är det sista ni behöver oroa er för, det är de som redan är här, som har varit här väldigt länge som kommer att hållas ansvariga. Det stora kriget är ett krig mellan det goda och det onda, eller de som jobbar för egen vinning och som verkar utanför den Universella Lagen, kontra de som är i tjänst till och verkar inom Universell Lag. I kristendomen hänvisar man till detta som kriget mellan Satan och Gud eller demoner och änglar. Men det är lite mer komplicerat än så, med många nyanser av grått och ljus däremellan.

Det är nu det blir knepigt, och vi kanske tappar några. Det som är sant är att ni alla är multidimensionella varelser. Ni är inte bara en kropp och en personlighet. Det finns aspekter av er själva på andra dimensioner, hela vägen tillbaka till källan, er ursprungliga tillkomst, vilken skedde vid den ursprungliga big bang där Gud valde att se inåt och begrunda sig själv, på vilket det blev en enorm explosion av ljus. Det var er ursprungliga födelse, ett medvetande föddes och skapades med samma förmågor som Skaparen. Detta är vad de upplysta mästarna har berättat för er i tusentals år. Ni valde själva att sänka er, för att utforska skapelsens många dimensioner hela vägen till det fysiska. Ni blev lite förvirrade när ni identifierade er med de grundläggande känslorna av rädsla, överlevnad, separation, skuld, ovärdighet, en mångfald av grundläggande känslor som inte tillät er att återvända till de högre nivåerna av medvetande och energi. Det fanns mer expanderade tillstånd av medvetenhet i den Gemensamma Fältet. Nu kommer en riktig tankeställare. De andra aspekterna av er finns fortfarande. Tiden är inte linjär. Från en högre dimension kan ni se vilken tidslinje som helst, och välja att komma in var som helst på den tidslinjen. De flesta väljer att fortsätta på tidslinjen de lämnade på grund av hängivenhet, familjer, själsförbindelser etc. Problemet är att identiteten försvinner, ett nytt ego bildas och ni måste höja er över kollektivet och omgivningen för att minnas. Varje existens registreras i er själ som, återigen, finns intill hjärtat, och det är genom själen ni får tillgång till Skaparen, och era många uttryck av Skapelse. Att få tillgång till detta och ha denna kunskap är ett hot mot ert ego, och mot alla andra som tror att de är kroppen, personligheten och styr det sociala medvetandet. Innan ni blir helt vilsna så är vi alla fraktaler av Skaparen, och när ni expanderar er medvetenhet så expanderar er identitet och tar in era andra identiteter på andra plan och dimensioner, som existerar samtidigt. Detta inkluderar liv i andra dimensioner, i andra civilisationer där vissa är mycket utvecklande. När ni expanderar ytterligare inser ni att ni själva är allt det de Upplysta Mästarna, Helgonen och de Vise Männen har sagt genom mig. Hela universum finns inom er. Ni kan välja om ni vill vara ett stycke kött som blir hjärntvättade av reaktionära självbetjänande varelser, som arbetar utanför Universell Lag, eller expandera er medvetenhet och inse att ni är multidimensionella varelser med skapande sinnen. Ni har själar och en multidimensionell ande hela vägen tillbaka till ursprunget. Vissa måste dö för att räkna ut det.

Vi kommer nu att bli väldigt Jordnära. Det multidimensionella kriget är ett krig om er själ. Ett krig för att hålla er fångade i kroppen, sjuka, fattiga och okunniga. Det är mottot för slavdrivarna. De vill hålla kniven mot strupen utan att ni får möjlighet vara kreativa och utforska era multidimensionella själv. De vill hålla er tillbaka och för att ni ska leva som om ni bara vore kroppar med en personlighet. De vill låsa fast er i kroppens tre första chakra eller kraftcentran, överlevnad, sex och kraft. Vart tar nyheterna, Hollywood och musikindustrin er? Hur länge kan de använda samma formel, skapa ett hot, göra er till offer och sedan rädda er. Även kärlek handlar om beroende. Var finns den högre kärleken? Kärleken utan rädsla, beroende, ägande, kontroll, ren service? Varför bestäms lyckan av yttre kärlek? Att ha någon av motsatt kön eller någon annan person som älskar, godkänner och accepterar er. Hur fria skulle ni inte vara om ni övervann er själva, healade och släppte såren, traumana och felaktiga slutsatser från tidigare erfarenheter, och älskade, godkände och accepterade er själva? Vad sägs om att acceptera era multidimensionella själv? De är nycklarna till självbemästrande och frihet.

”Den enda makt som någon kan ha över er är om ni vill ha något från dem, och detta något kan bli funnet eller skapat från ert inre.”

En uppväckt mästare kan inte kontrolleras eller manipuleras, det är därför en sådan ansträngning görs av kontrollanterna och slavdrivarna, för att hålla er okunniga om er sanna natur, ert sanna ursprung och er gudomlighet. Det finns inget vapen som är mer kraftfullt för att förslava mänskligheten över tid, än deras egna sinnen. Det är därför de använder alla möjliga metoder för att hålla er sjuka, fattiga och okunniga. De har legat bakom plågorna, krigen, kontrollerat er hälsa, världsekonomin, utbildningssystemet och valt det som får komma fram i er vetenskap. Men bara om ni sover, saknar kritiskt tänkande, är för lata för att undersöka och är beroende av dem.

Det Stora Uppvaknandet är kunskapen om vilka ni verkligen är, vilka de är och vad de har gjort. Det är kriget om er själ, kriget om medvetandet, friheten kontra fortsatt förslavning. Mellan de som tjänar i linje med Universell Lag, kontra de som förser sig själva, kontrollanterna och slavdrivarna som arbetar utanför Universell Lag. Med tanke på att det är Mästarna, Helgonen och de Vise Männen, som är Spirituellt och Tekniskt Avancerade Utomjordingar, från mycket utvecklade civilisationer hela vägen upp till den 13:e dimensionen, som ligger bakom det Stora Uppvaknandet, hur tror ni att detta kommer att bli? Gud vinner. Som mest kan de mörka hjärtana skapa mindre förseningar, de är i en nedåtgående spiral och kommer att förlora allt. Gå in i skapar-mood, expandera er medvetenhet, vet att kärlek är den ultimata kraften och flytta era energier till tjänst för andra. Ett öppet sinne, kärleksfullt hjärta och en ren avsikt är nödvändigt under de kommande dagarna. Vilket leder oss till barnen, de verkliga mästarna. Ta hand om dem.

Lycka till,

James Gililand

www.eceti.org
www.bbsradio.com

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...