Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 20 juni 2019

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 20 juni 2019

Per Staffan 21 juni 2019

Arcturians (channeled messages)

Co-Creating New Worlds ∞The 9D Arcturian Council

Samskapa Nya Världar ∞Det 9D Arkturiska Rådet

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att ansluta till er alla.

Vi har tagit mycket som vi har mottagit från mänskligheten och har kunnat samskapa nya världar, stjärnsystem och till och med galaxer med den information som ni alla har tillhandahållit. Ni ser, ni gör så mycket mer än att bara leva era liv under denna livstid. Ni är alltid i processen att skapa, och allt ni skapar är mer expansivt än det som ni för närvarande lever. Vi vill att ni ska veta hur kraftfulla ni är, speciellt när ni anpassar er till högfrekventa varelser som oss själva.

Vi älskar att skapa, och vi njuter särskilt av processen att upptäcka hur det är ni alla vill leva. Vi vill också att ni ska veta att det ni skapar med oss och andra kommer att åtnjutas av andra varelser. Ni skapar inte bara era egna framtida upplevelser och verkligheter. Ni gör det för hela kollektivet. Det här är spännande. Det här är något för er att känna er stolta över. Ni är de som har de mest intensiva känslorna. Ni är de som har de djupaste begären. Ni är de som genererar majoriteten av energin i denna galax, och all den energin måste gå någonstans.

Ni upplever bara en bråkdel av det ni skapar just nu, men det kommer givetvis att komma mer i framtiden. Och ni kommer att skapa mer medvetet allt som ni vill uppleva. Ni kommer även ha möjlighet att skapa världar, stjärnsystem och galaxer. Allt detta kan tyckas lite skrämmande för er från var ni är just nu, men lita på oss när vi säger att allt stämmer in perfekt.

Allt ni behöver hittar vägen till till er, och det är vår önskan att se er välkomna det som ni har kallat på med öppna armar. Under tiden kommer vi fortsätta att samskapa med er det som är lite utom räckhåll för er just nu, men det är bara för er att vara stolta över och att se fram emot. Vi vet att mycket av det vi delar just nu verkar som om det ligger långt ifrån i den mycket avlägsna framtiden för er, men det gör det inte. Saker förändras snabbt och kommer att fortsätta i samma takt som ni fortsätter på era uppstigningsresor.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat att ha kontakt med er. ”

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...