Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 20 maj 2022

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 20 maj 2022

 

Jag är Judas och idag har jag kommit för att påtala att det är dags att hela er värld. Er värld ropar på er, kära Jordbor, den ropar att ni ska vakna, att ni ska se vad det är som är viktigt i livet. Vad är  viktigt för dig? Är din hälsa viktig? Är dina barn betydelsefulla? Är naturen och alla dess gåvor viktiga för dig? Din partner, dina vänner och din sociala verksamhet, har det någon betydelse för dig? Kan det även ha betydelse för andra, är det här något som ni kan ha gemensamt. Dricker ni samma vatten, andas ni samma luft, utnyttjar ni naturens gåvor på ett varsamt och hänsynsfullt sätt. Förstår ni skillnaden? Vad händer om man bara kör över naturen utan att ge tillbaka någonting? Vad är viktigast ..  att få eller att ge? Vilket av dem ger störst tillfredsställelse inom dig själv? Är din frihet viktig eller vill du helst lämna över den till någon som tror sig veta bättre? Det är många frågor och det är dags att fundera över dem lite idag. Det närmar sig en uppgörelse mellan de gamla doktrinerna som har fått regera i världen och de nya kärleksfulla och humana lärorna som är på gång på Jorden. Det gäller att vakna upp och se vad som händer runt omkring er nu och inom er själva. Det här säger jag inte för att skrämma er utan jag vill bara visa på att ni har olika vägar att gå. Ni är fria och suveräna varelser och ni har all möjlighet att föra er värld i rätt riktning, så att alla kan få det bättre. Ni kan välja ljuset och kärleken som strömmar mot er från alla håll nu, och stå upp för er frihet och suveränitet. Även om ni ser mörkret så kan ni behålla ljuset inom er själva. Det är det viktigaste nu. Ljuset behöver lysa så klart som möjligt, så att andra kan uppfatta det, eller känna det ljusa skenet som omger er. Ljuset skänker klarhet och sanning. Den är en vän i nöden och ser till att ni kan resa er upp igen om ni har fallit. Lite snubbeltråd är vanligt på vägen mot sitt mål, men var säker på att du har stöd och hjälp från ljuset och de som vakar över dig. Varje steg följs med stor uppmärksamhet och varje framsteg jublas det över. De vakar över dig med ovillkorlig kärlek och det är mot den kärleken som mänskligheten nu är på väg.

Det är en bit kvar, kära vänner, men en del av er har hunnit springa en bra bit på den vägen. De försöker nu få mänskligheten att vakna upp till en ny och bättre värld där vi alla hjälps åt med det vi kan göra. De inser att jorden är allas, att resurser måste fördelas på ett ansvarsfullt och respektfullt vis för alla och för Jorden. Alla måste hjälpas åt så att Jorden mår bra och då kan också vi må bra. Mår Jorden dåligt så mår vi dåligt, det Jorden får det får vi. Det är enkel matematik som alla kan förstå, ändå verkar det har hoppat över ett led. Det är dags att samarbeta med naturen igen, kära vänner, jag menar inte att ni ska gå tillbaka i historien, utan att ni kan använda den kunskap och den teknik som ni har för att förbättra livet på planeten i stort sett. Nya verktyg och nya lösningar kommer att dyka upp efterhand. Nya insikter, ny kunskap och ny teknik kommer att upptäckas och uppfinnas av många framstående forskare. Forskare som är långt framme i sin humana utveckling och vill verka för Jordens och mänsklighetens bästa. De finns på Jorden idag och det kommer fler som nu står redo att gå ned på Jorden för att bistå med sin kunskap.

Låt hoppet och ljuset lysa i ditt sinne, en ny tid av ljus och kärlek nalkas. Den föds redan inom dig själv.

Var ljus var kärlek, var den frid som världen nu söker.

Stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...