Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 20 oktober 2019

 

Det Arkturiska Rådet, 20 oktober 2019

Via Daniel Scranton

En Masslandning av UFO/Rymdfartyg

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över kontakten med er alla.

Vi har utforskat möjligheten för mänskligheten att ha en fullständig och öppen kontakt med utomjordiska varelser inom en kortare tid än vad vi ursprungligen hade förutspått. Vi är inte så bra på att ge prognoser som innefattar tidsramar för er alla, eftersom ni regelbundet förändrar tidslinjerna. Men vi har fått det intrycket att ni kommer att ha en fullständig och öppen kontakt med fysiska E.T. om tre eller fyra år. På senare tid har dock viljan för en sådan kontakt ökat markant. Den enda frågan nu är om tillräckligt många av er kommer att anpassa er till en verklighet där E.T.s, som ni kommer att ha öppen kontakt med, landar sina skepp om mindre än tre år.

Vi talar om en masslandning av fartyg, som kommer att bevittnas av alla. Vi vet att skepp landar på Jorden hela tiden och att människor går ombord på dessa skepp och har underbara möten och resor med sina E.T.-vänner, men vi talar om landning av skepp i områden där det skulle finnas många vittnen, och där även medierna skulle vara involverade.

När ni har amatörfoton av UFOs, eller rättare sagt rymdskepp, har ni också en enorm mängd av tvivel. Det spelar ingen roll hur mycket folk tvivlar på dagens medier, när de alla rapporterar exakt samma händelser, blir det svårare att tvivla på dem. Det kommer fortfarande att finnas de som tror att masslandningen kommer att vara fejkad, men så småningom kommer skeppen att komma till nästan alla större städer så att alla kan uppleva kontakt, och det kommer att vara obestridligt att det de ser är verkligt.

Människor kommer att känna energin från sina nya E.T.-vänner, och det kommer också att vara en obestridlig upplevelse. OK, nu tillbaka till tidpunkten för detta. Det är verkligen något som många av er har bett om, och det finns säkert många E.T.s som skulle vilja besvara denna uppmaning, men ni behöver en kritisk situation. Ni behöver en situation på Jorden där det kommer att finnas fler människor som erkänner E.T.s, än det kommer att finnas människor som ”flippar ut.” Och ni kommer närmre och närmre den tidpunkten. Ni får det här meddelandet eftersom ni är de som skulle omfamna era nya vänner från yttre rymden. Vi vet det, och ni vet det. Vi vet också att ni inte kommer att försöka övertyga någon annan med era bevis på att E.T.s existerar och att de regelbundet besöker er. Ni skulle ha mycket svårt att övertyga människor om att de går omkring bland er här på Jorden.

Så det här kommer att bli en mycket stor utmaning för dem som tvivlar på att utomjordingar existerar. Det kommer också att öppna upp en hel del av de hemligheter som har undanhållits er, och allmänheten kommer att få tillgång till en enorm mängd kunskap. Därför måste tidpunkten för denna masslandning av skepp vara exakt. De kan inte komma bara för att så många av er vill att de ska komma. De måste vänta på att den kritiska massan skall nås, så att det finns tillräckligt många av er som kan lugna dem som ”flippar ut.”

Återigen närmar ni er Händelsen, och en stor del av detta beror på en önskan om att göra stora förändringar i er värld. Dessa önskningar kommer att resultera i att fler människor gradvis kommer att få utomjordiska upplevelser. När vi säger ”gradvis”, menar vi att de först kommer att uppleva dem i sina drömmar, genom visioner och kanaliserade upplevelser, och sedan gradvis arbeta sig upp till att stå ansikte mot ansikte med sina kontakter. Som många av er vet, så är detta oundvikligt. Det kommer att hända, det är bara en tidsfråga.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av kontakten med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...