Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 23 april, 2019

Judas Iskariot

23 april 2019

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas och jag vill bara säga att morgondagen är långt borta, faktiskt så långt borta att den inte existerar. Den existerar endast i er fantasi och den bygger oftast på det ni redan vet. Hur stor kan en sådan förändring bli?

Ja, det tillkommer oftast inget nytt eftersom det nya uppfinns i nuet. Varje uppfinnare står i sitt ”nu” och ser alla möjligheter som finns där och även de som inte finns. De blir hämtade som ett mirakel i bara en liten tanke, en klar ide´, om hur det skulle kunna bli. Det är det som är skapande och det görs i ert nu, där ni har tillgång till allt som finns. Allt som är skapat i den här världen som är för mänsklighetens bästa är skapat i nuet med det sinne som står i kontakt med den allomfattande kärleken. Det är kärlekens sinne som har skymtat fram i världen genom sin skapare.

Ni kan alla vara en kärleksfull skapare där ni skapar en kärleksfull värld. Skapandet startar inom er för att sedan explodera utåt. Det ni delar med andra växer och blir större. Det är kärlekens sinne som nu gör sin entre´på Jorden i form av ett större uppvaknande. Mänskligheten vaknar upp till sin egen förmåga att skapa, och skapandet sker med kärlekens sinne. Det är endast i kärlek som ni kan erövra världen.

Många människohjärtan sjunger nu sin kärlekssång. De marscherar fram med frid och kärlek i sitt hjärta. Överallt på Jorden kan det ske små mirakler idag. Det är ni som i kärlekens namn utför dessa mirakler. Det är när ni betraktar er broder med kärlek i ert hjärta som nya mirakler kan uppstå. Tillsammans förändrar ni den här världen från en verklighet till en annan, och detta gör ni med er gränslösa kärlek, som bor i varje mans hjärta. I varje människas hjärta spirar kärleken och i tsunamin av kärlek väcker ni upp alla eftersom ni alla är ett. Kärleken flödar från hjärta till hjärta och ert seende blir klart och fridfullt.

Ni har mäktiga krafter, kära Jordbor. I detta ert kärleksfulla sinne kan ingenting stoppa er, utan era vingar kommer att bära er ända fram, fram till evighetens port där ni hör hemma. Långt från rädsla och död, ty kärlek och rädsla kan inte vistas på samma ställe. Kärlek föder kärlek. Rädsla föder rädsla. Liv föder liv och liv är det enda som finns. Liv är kärlek och ni är kärlek, kära Jordbor. Betrakta allt med kärlek och kärleken kommer att växa inom er. Kärleken kommer att ge er den sanning och det klarseende som gör att det ni betraktar är och kommer alltid att förbli i kärlek. Er värld har nu förändrats från ett dödens rike till ett kärlekens rike. Det är så man blir ödmjuk till sinnet.

Det är en vacker väg som väntar er, en vacker väg med endast rosor och daggdroppar av rent klart vatten. Ni är nu hemma igen efter er långa mödosamma resa och glädjen är stor i Universum. Glädjen är stor för alla era bröder och systrar. Allt som var separerat är nu helt och vackert igen. Kärleken flödar och skaparglädjen är tillbaka med full kraft, ty i ert gemensamma skapande vilar den grund av kärlek och frid som ni står på.

Ta med er dessa tankar om kärlek, skapande och glädje. Upplev dem i ert nu och solen kommer att lysa kärleksfullt på er. En ny dager tar sin början. Mänskligheten har gjort sitt val och har nu valt kärlekens väg.

Stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...