Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 22 februari 2019

EMPATI & UPPVAKNANDE ∞ Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

 

“Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att ansluta till er alla.

Vi är mottagliga för påverkan av era vibrationer. Med andra ord, när mänsklighetens vibrationer, eller någon annan ras i dimensionerna är lägre än våra nedgångar, känner vi det. Vi är empatiska precis som många av er. Att vara empatisk är en del av att vakna, för att ni verkligen ska vara vakna måste ni bryr er om andra människor.

Och det handlar inte om att försöka bry sig. När ni verkligen vaknar gör ni bara det. Nu, i ert sinne kan ni säga till er själva: “Vi är alla, och vi är alla kopplade, därför borde vi bry sig om de andra människorna.” Men det som verkligen gör att ni känner kärlek i ert hjärta är samma aspekt av er som ställer in er till andras vibrationer. Det är Källan till alla saker vi pratar om här.

Källans Energi är empatisk, som vi, och som de som är uppvaknade. Vi påverkas alla av vibrationer av varandra, och vi vill att ni ska känna igen att denna empatiska natur är det som leder till medkänsla, och medkänsla är vad som kommer att förena alla varelser i galaxen. Så även om det är svårt för många av er att vara i ett fullsatt rum eller på en fest, och även om det är utmanande att ni sitter med någon som har en enorm smärta, gör ni så mycket för varje annan människa bara genom att vara där.

Bara genom att bestämma att ni skulle vakna upp till sanningen om vem ni är i denna livstid har ni varit en stor del av övergången i medvetandet och föreningen av alla stjärnsystem i galaxen. Därför, även när ni är krökt i en boll och känner knappt möjlighet att fungera på grund av allt ni känner, är ni i tjänst. Och den vackra sak om att kunna känna så mycket som ni gör och att vara så empatisk, är att ni också känner de skiftande energierna och deras effekt på alla andra människor som kommer att göra denna resa till den femte dimensionen med er.

Vi är Arkturiska Rådet, och vi glädjer oss åt föreningen mer er.”

 

Get a Private Session with The Arcturian Council (or any of the other beings I channel) for 50% Off. Enter Discount Code LOVE at Checkout

Purchase The Arcturian Council’s book, Ascension: The Shift to the Fifth Dimension, on amazon here

Listen to the audio

Översättning: Bodil

You may also like...