Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 22 januari 2022

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton
22 januari 2022

be the solution to greed & violence - the 9th dimensional arcturian council - channeled by daniel scranton channeler of aliens

Var Lösningen för Girighet och Våld ∞ 9D:s Arkturiska Råd, kanaliserat av Daniel Scranton

 

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är mycket medvetna om de relationer vi har till andra varelser och kollektiv, och vi är också mycket medvetna om de relationer vi har med olika koncept, olika idéer som vi stöter på under våra resor. Vi förstår hur vårt förhållande till exempelvis girighet har utvecklats över tid. Nu när vi bevittnar girighet, ser vi någon som känner sig tom, känner sig dödlig, känner sig maktlös och inte vet vilka de verkligen är. Och då hjälper en större rikedom den individen att lindra sitt eget lidande, sin egen oro över sin existens.

Vi har också sett våld i många olika former, och vi har också med tiden insett att de varelser och grupper som är engagerade i detta våld, också känner sig maktlösa, frånkopplade, rädda och det finns ett större behov av medkänsla och kärlek för dessa individer. Ni kommer verkligen ingen vart med fördömande och dömande, och det är också viktigt när ni blir medvetna om er relation till en individ, en grupp, ett koncept, en idé, att ni ser efter vad som finns i den andre, eller vad som saknas hos den andre, som ni är medvetna om hos er själva.

Vi har vuxit och utvecklats till en punkt då detta kommer per automatik, men för er tar det längre tid. Ni behöver se reflektionen. Ni behöver ha en stund för erkännandet av att det finns något inom den andra som också finns inom er, som behöver medkänsla, förlåtelse, healing och villkorslös kärlek.

Nu får ni möta många utmaningar i era liv. Ni möter utmaningarna med att behöva läka fysiska åkommor, behöva läka relationer med andra människor, ta itu med oöverstigliga räkningar och skulder. Men de utmaningar vi pratar om här i dag, är kanske de mest imponerande i storlek och intensitet. De ger er inte möjligheten att göra eller säga något, för att göra det hela bättre. Ni måste se inåt och känna efter. Ni måste ändra något som sker så automatiskt inom er, att det inte ens känns som ett val för er, men vi kommer att påminna er om att ni alltid har ett val. Ni har ett val beträffande hur ni reagerar på allt som kommer i er väg.

Vi har berättat detta för er vid ett antal tillfällen, när det kommer till de förutsägelser som ni ser så ofta där i new age-gemenskapen. Ni får också välja om ni ser världen med väldigt skeptiska ögon, eller om ni ser världen genom Källans ögon. Ni kan älska allt och alla på planeten Jorden, varje upplevelse så till den grad att allt är i sann anpassning till Källan i det ögonblicket av villkorslös kärlek, eller så kan ni fortsätta att döma, fördöma, hålla fast, dra gränser, definiera vad som är ont och se hur det går. Ur vårt perspektiv har det inte gått särskilt bra, och vi förstår att det är lättare för oss eftersom vi inte har några fysiska kroppar att skydda, vi har inga ägodelar, vi har inget behov av rikedom.

Men vi tror så mycket på er och er förmåga att ta ett steg tillbaka från dessa ögonblick, och verkligen vara ert hela, fullständiga själv. Var svaret, lösningen och kärleken, så kommer era liv att spegla ett bättre universum, och bättre koncept och idéer för er.

 

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat kontakten med er.”

Du gillar kanske också...