Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 28 april 2019

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 28 april 2019

SKYDDA DIG SJÄLV FRÅN 5G ∞ 9D ARKTURISKA RÅDET

 

“Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att ansluta till er alla.

Ni lever i en värld som ger er fler och fler skäl att hålla er vibration hög. Om ni kan hålla era vibrationer höga i världen som ni bor i, så kommer alla gifter att ha en mycket begränsad effekt på er. Vi pratar om luftföroreningar, vattenföroreningar, livsmedels föroreningar och även EMF-föroreningar som ni för närvarande håller där på jorden. Det blir allt viktigare att ni tar hand om er både fysiskt och andligt, såväl som emotionellt, på grund av hur många mer skadliga giftiga ämnen ni har runt er.

Och vi märker också att ni har mindre syre i er luft, mycket mindre än ni en gång hade. Och så blir det viktigare för er att andas medvetet. Det blir viktigare för er att ta in mer luft och att komma ut i naturen, vilket alltid är bra för er. Det har blivit viktigare för er hälsa och välbefinnande att äta ren mat, att dricka rent vatten och att göra allt ni kan för att behålla ert energifält.

Som några av er vet finns det den nya tekniken som rullas ut och den heter 5G. Många av er är oroliga över det, på grund av studier som har visat de skadliga effekterna av att exponeras för den särskilda EMF. Så vad ska du göra? Det finns vissa åtgärder som ni kan göra på den fysiska nivån, som att ni har lite orgonit, bekläda era väggar med ledare och flytta ut på landet, där det finns mindre av dessa sändare runtomkring. Och självklart kan ni stänga av Wi-Fi och era mobiltelefoner när ni inte använder dem och ni kan också använda dem mindre.

Så, förutom alla de steg som vi just har skisserat, måste ni också hitta ett sätt att hålla er vibration hög. Ni kan inte bara ta hand om er själv fysiskt. Ni måste bearbeta era känslor, särskilt de känslor som kommer upp inom er när dessa gigantiska företag försöker att skada människor. Det finns även prat om att denna tekniknivå skulle kunna användas för tanke kontroll och igen måste ni bearbeta era känslor om det. Ni kan inte bara slåss mot makten.

Först måste ni erkänna vad det gör med er, vad ni kan göra åt det och genom att höja er vibration gör ni er själva mindre känslig för den teknik som fortsätter att rullas ut till mänskligheten. Det är en bra tid att göra det viktiga beslutet om vem ni vill vara. Vill ni vara tanke kontrollerade eller vill ni vara öppenhjärtade, jordade och anslutna till Moder Jord och Moder Natur? Det här är valen framför er.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har uppskattat anslutningen med er.”

 

Get a Private Session with The Arcturian Council (or any of the other beings I channel) for 50% Off. Enter Discount Code LOVE at Checkout

Purchase The Arcturian Council’s book, Ascension: The Shift to the Fifth Dimension, on amazon here

Watch the Video Here – I’m in It!

 

 

Översättning: Bodil

You may also like...