Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 22 maj 2019

Det Arkturiska Rådet

Via Daniel Scranton, 22 maj 2019

Hur Era Böner Blir Besvarade

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över kontakten med er alla.

Vi är förtjusta över att vara bland dem som stödjer denna tid av förändring i ert medvetande, och vi är också mycket glada att vara era hjälpare under dessa tider när ni är i nöd. Ni kanske undrar hur exakt era böner blir besvarade. När ni vänder er till högfrekventa varelser i högre dimensioner, ber ni om hjälp från dem som redan ger er den.

Ni har haft upplevelser i det förflutna under den här livstiden, där det var nödvändigt att tala om för någon annan vad ni behövde. Vi, och de andra här i de högre världarna, vet redan vad ni behöver och vad ni vill, och vi är mer än glada åt att ge er det. Ni, å andra sidan, måste vara öppna och mottagliga, och ni måste tro. Den tron kan vara i er värdighet eller under bearbetning. När ni lägger er tro utanför er själva, det är då det blir lite mer komplicerat.

När ni tror på oss, ärkeänglarna, de uppstigna mästarna, eller Källan, och tror att vi antingen svarar på era böner eller inte, beroende på om ni framför den på rätt sätt eller till rätt person för att få svar, det är då ni sätter er tro till fel varelse. Ni vill tro på er själva, och om ni tro på oss förväntar ni er att ni kommer att få vad ni har bett om, och då kan den tron inte skada.

Men att tro att vi, eller någon annan högfrekvent varelse, någonsin skulle vända dövörat till, är inte till någon hjälp. Det för er inte närmre att ta emot det ni har bett om. Naturligtvis kan fokus på varelser med högre frekvens höja er vibration. Genom att fokusera på den ärkeängel som är er favorit, kan ni automatiskt känna er bättre, finna frid i era hjärtan och ni kan automatiskt börja harmonisera vibrationellt med den ärkeängeln. Det här är alla bra saker när det gäller er process att ta emot vad ni ber om.

Kom också ihåg att det finns mer som kommer till er än ni möjligen kan förstå, och det finns också fler varelser som hjälper och stödjer er än ni över huvud taget kan greppa. Så bredda era förväntningar och se till att ni slappnar av när ni vill ta emot det ni har bett om. Det kan heller inte skada att fokusera på det ni redan har fått, eftersom det också ökar era förväntningar.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av kontakten med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...