Gudomliga Modern – Jul meddelande –  via Karen Vivenzio, 19 december 2021

 

 

Gudomliga Modern – jul meddelande –  via Karen Vivenzio

den 19 december 2021

Käraste Hjärtan!

Ni står nu inför Julens helgdagars under; miraklen och välsignelserna omger er alla och djupt i vinterns hjärta – framskrider säsongen för välsignelser inom er alla. Djupen i era själar blottas, för heligheten i världens fromhet upprätthålls just nu av de helgade själarna inom er alla. Behållarna av kärlek och ljus rör på sig i den mörka vinternatten, möjliggör och tar emot det ljus som vi utstrålar över er. För ni är behållarna som ska jorda denna mirakulösa kärlek, detta mirakulösa ljus ner till Jordens mitt. För aldrig tidigare har ni vuxit så mycket – aldrig tidigare har vi bett om så mycket. Nu är det dags för er att få bevittna allting – allt som handlar om ljuset som lyser likt en stjärna född ur sorg, en spetsig men ändå glimmande – varje spets är en facett av gudomlig nåd, varje sår, varje mysterium, dess eget speciella ljus omger er i heligheten av Guds vänskap, Guds nåd, Guds frid som ska förlänas er. Vi har sett er gråta och sväva upp till okända höjder och nu ser vi er omfamna allt detta – lärdomarna, triumferna, rädslorna – allt som på nytt ska integreras och släppas taget om, mina kära. För himlen är ett tänkesätt, en plats som ni kan andas till verklighet om ni tror på den. Tro på Julens mirakler, käraste barn av kärlek, ha tillit till majestäten och nåden från Herren ovanför – för vi är alla ett, ingen är mindre, ingen är förmer – alla är likvärdiga – det är dags att jämna ut poängen och återta allting till enhet, allt som är gott, allt som lyser med sitt eget specifika ljus – andas i nåden över den mörka vinternatten – släppa taget och ta tillbaka ljuset i era hjärtan, kärleken i era själar, de ni som spränger alla gamla modeller. Släpp taget, andas, sök och ni ska finna, Julens mirakler som rör sig genom alla hjärtan och sinnen.

För de som var förhärdade har ändrat sitt livsöde/sin tro – ljuset strömmar nu genom dem med gudomlig nåd.

Alla de onda, de fula, de djupt belägna sanningarna kommer nu upp till ytan men kommer ögonblickligen att bli bevittnade och sedan healade. För när väl mörkret exponeras för ljuset, så dunstar det och transformeras, för det finns ingen separation, kära ni. För ljuset lyser klarare än någonsin tidigare, det är dags att vakna upp från detta uttröttande spel, dags att omskapa allt som är glädjefyllt och välsignat samt att söka skydd hos er Moder, er själ, ingen mindre. För Hennes armar omsluter er, så säkert som jag talar till er just nu, ni vet i era hjärtan att det just nu enbart förekommer enhet och frid. Detta är vad ni måste ha tillit till, detta är helgedomen och friden ni söker – vetskapen, tilliten att alla är ett och alla är okej, ni håller helt enkelt på att träda ut ur den mörka vinternatten. Detta är uppmaningen till den mänskliga änglaskaran: att förankra ljuset, att förankra kärleken, för ingenting annat spelar någon roll, käraste ni.

Med kärlek i mitt hjärta och frid vare med er, fortsätt lysa med era ljus – storslagenheten som är de sanna ni är och snart kommer ni att finna en ny värld att träda in i, en som är klar och ständigt förnyas genom heligheten inom er.

JAG ÄR er Gudomliga Moder och ni alla är mina högst älskade barn.

Amen och Välsigne er.

Med kärlek, ljus och välsignelser – Karen, förenad med mitt Högre Jag.

 

Via Karen Vivenzio, Författare.

Earth Angel: Find Your Power Shine Your Light – How to Embrace the Divine In YOU

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

Du gillar kanske också...