Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 23 maj 2019

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 23 maj 2019

Hur ni växer andligt ∞ 9D Arkturiska Rådet

 

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att ansluta till er alla.

Vi har med glädje sett hur ni alla har växt mycket under de senaste månaderna där på jorden och vi vet att tillväxtspurten fortsätter. Ni är på en uppåtgående spiral och energierna inom galaxen stöder denna utjämning av ditt medvetande. Så mycket som ni kanske blir frustrerade och till och med arga ibland, med brist på framsteg som ni inte ser hos andra människor runt er finns det miljontals av er som gör enorma framsteg och gör huvudparten av tillväxten för resten av mänskligheten.

Ni medför förändringen. Ni blir den version av kollektivet ni vill uppleva. Ni harmoniserar mer med Moder Jord. Ni får mer av de högre frekvensenergierna som kommer till er utan stopp och ni undersöker er själva och frågar er själva hur ni kan vara bättre, mer omtänksam, mer medkänsla, mer kärleksfull, mer i frid.

Den sista är den knepiga eftersom det är så utmanande att vara i frid när man ser så mycket av det som händer i världen med dem som inte växer. De som klamrar sig mot den tredje dimensionella oss-mot-dem-mentaliteten får mycket av nyhets rapporteringen. De får mycket uppmärksamhet. De vill ha saker att gå tillbaka till hur de var, där det inte fanns några samtal om kön, till exempel.

Och när ni stöter på dessa individer, inse hur svårt det är för dem att klamra sig fast vid sitt gamla och föråldrade sätt och ha medkänsla med dem. Ni växer så fort i de ögonblick som ni släpper att någon annan i kollektivet är olik er i vem de är och när ni tar den tillväxten upplever ni glädje och extas. Ni går med flödet. Ni gör vad de som klamrar sig till den tredimensionella verkligheten inte kan göra. De kan inte hitta det inom sig för att släppa taget.

Så ni släpp två gånger så mycket och ni får ännu mer tillväxt och ni bär kollektivets medvetande in i femdimensionell frekvens. Det är vad ni gör. Det är det som är att vara vaken för resten av mänskligheten handlar om och vi ser er göra det och vi är väldigt stolta, glada och exalterade och vi vet att det kommer att fortsätta.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har uppskattat anslutningen med er.”

 

 

Översättning: Bodil

 

Du gillar kanske också...