Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 24 juni 2022

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 24 juni 2022

 

Ett Nytt Icke-fysiskt Kollektiv, Ni & Nyuppvaknade

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet,

kanaliserat av Daniel Scranton

 

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är mycket medvetna om hur många människor som vaknar upp där på Jorden hela tiden, och vi är mycket bekväma med att säga att effekten av de nyuppvaknade kommer att kännas mycket av resten av er inom kort, eftersom ni alla är sammankopplade till varandra. Ni bidrar alla till det mänskliga kollektiva medvetandet, som ni är en del av, och när fler och fler människor vaknar påverkar de den övergripande vibrationen av det kollektiva medvetandet, precis som ni har gjort. De av er som har varit vakna ganska länge har gjort ett enormt inflytande, och så, ni kan föreställa er enorma inverkan som görs just nu av alla människor som är nyvakna.

Det betyder att ni kan förvänta er att saker och ting blir lättare för er som medlemmar i Det Uppvaknade Kollektivet, och ni kan också förvänta er att få fler vänner och kollegor, fler människor som ni kommer att resonera med när det gäller er andlighet. Det är dags för er alla att börja samlas mer inom Det Uppvaknade Kollektivet. Det är dags för er att arbeta tillsammans, även om ni har olika uppfattningar om vad som händer och vad som kommer att hända. Även om ni har olika förhållningssätt till hur ni kan hjälpa mänskligheten, är ni fortfarande i samma lag. Ni är fortfarande väldigt intresserade av uppstigningen av det mänskliga kollektiva medvetandet, oavsett vad ni tror på.

Och de som är nyvaknade kan verkligen använda ett enat Uppvaknat Kollektiv för att vägleda dem. Vi här i det icke-fysiska har olika perspektiv, och vi ser de olika perspektiven som styrka; det finns styrka i variation. Vi har olika tillvägagångssätt för hur man kan hjälpa mänskligheten, och vi lär oss genom att bevittna Plejadernas, Siriernas, Lyranernas och Andromedanernas tillvägagångssätt, för att nämna några. Vi kommer tillsammans och delar erfarenheter med varandra, som icke-fysiska kollektiv, och vi vet att vi är mer kraftfulla när vi arbetar tillsammans med det gemensamma målet att hjälpa mänskligheten att stiga upp.

Vi vill att ni ska känna likadant när det kommer till alla era medmänniskor som är vakna, och vi vill att ni ska veta att er resa inte kommer att handla om att övertyga de nyuppvaknade om att er tro är rätt. Ni kommer att finnas där för att stödja dem känslomässigt och förse dem med visdom, visdomen i er erfarenhet. Ni kommer att kunna lugna dem när de blir rädda för något de har upplevt. Men återigen, ni måste ge dem möjligheten att uppleva sin tro i handling så att de kan lära sig av slutresultaten av vad de gör, säger och förmedlar till universum. Vi kommer att fortsätta att samarbeta med icke-fysiska kollektiv, och vi kommer att fortsätta att hitta en gemensam grund med dem, så att vi kan vara till största möjliga tjänst för er alla.

Vi förstår hur kraftfulla vi är när vi är förenade, och vi förstår hur kraftfulla ni är när ni är enade, och vi är glada över att se er förenas med de nyuppvaknade människorna där som kommer att söka er som lärare, healers, guider, kanaliserare och varelser av medkänsla som kan lyssna och som kan förstå vad det är de går igenom. Ni har så mycket att göra tillsammans där på Jorden och så mycket som ni ännu inte har fått från detta Icke-fysiska Kollektiv som vi är så glada över att vara en del av. Vi kommer naturligtvis att fortsätta att arbeta med er ur våra perspektiv såväl som från Det Arkturiska Rådet, men vi vet att vi drar nytta av alla andra Råd och Kollektiv här uppe i de högre världarna, och vi är mycket spända på att se vad vi kan laga mat tillsammans när vi fortsätter att förenas i vårt syfte att tjäna mänskligheten.

Vi är Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat kontakten med er.”

 

Översättning: Bodil

 

Du gillar kanske också...